Powyżej prestiżowego hotelu „Bardo” powstanie plenerowa przestrzeń odpoczynku dla turystów poruszających się po obszarze Gór Bardzkich. Całodobowo dostępny teren będzie – w zamierzeniach inicjatorów – wygodnym miejscem zatrzymania podczas pieszych lub rowerowych wycieczek po malowniczej okolicy Barda.

Projekt pn. „Odpoczywam w Górach Bardzkich” otrzymał dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Qwsi”. Wybudowaniu ma być infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, która będzie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich turystów i mieszkańców. Ma być dostępna całą dobę i bez względu na warunki atmosferyczne. Elementy przestrzeni stanowić mają dwie zadaszone wiaty w tym jedna z grillem, urządzone palenisko z ławkami, stojaki na rowery, ławostoły, leżaki, tablica informacyjna. Teren będzie zabezpieczony zostanie monitoringiem wizyjnym.

Podczas wędrówek szlakami pieszymi czy przejeżdżając rowerem będzie można schronić się w razie niepogody i przygotować posiłek na grillu umieszczonym w jednej z wiat. Na ten cel gmina Bardo wyda prawie 144 tys. zł, a dofinansowanie sięga kwoty prawie ponad 91 tys. zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowego punktu odpoczynku w Górach Bardzkich zlokalizowanego przy parkingu powyżej Hotelu Bardo, w którym krzyżuje się wiele szlaków turystyki aktywnej. Miejsce to jest licznie uczęszczane przez turystów pieszych i osoby uprawiające turystykę rowerową. Wielkim atutem tego miejsca jest widok na wspaniałą panoramę Gór Bardzkich oraz bezpośrednie sąsiedztwo parkingu – dzięki czemu bez problemu będą mogli dotrzeć tam również seniorzy.

Nowa infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bardzie z pewnością zwiększy atrakcyjność oferty turystyczną całego obszaru Lokalnej Grupy Działania, czyli powiatu ząbkowickiego. Obiekt ma być gotowy do użytkowania w grudniu 2021 r.

Poprzez: bardo.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz