Przypominamy o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na działkę nr 967 o pow. 1,4112 ha położonej przy ul. Przemysłowej.

  • Cena wywoławcza to 310 000 zł.
  • Wadium w wysokości 31 000 zł należy wpłacać na konto Gminy Ziębice: GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do 15 kwietnia 2020 r.
  • Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku gminy Ziębice.
  • Przetarg odbędzie się w dnu 21 kwietnia 2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach ul. Przemysłowa 10.

Komentarze

Zostaw swój komentarz