Ponad 800 tysięcy złotych przypadnie dodatkowo samorządowi miejskiemu Świdnicy w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Pomoc trafi do około 90 beneficjentów już w tym roku. Jakość powietrza w naszym subregionie jest dzisiaj zróżnicowana, a w rejonie nad Świdnicą – w chwili publikacji tego materiału – jest oceniana jako bardzo dobra. Najgorzej jest w okolicy Nowej Rudy.

Na realizację całego projektu pozyskano łącznie dodatkowo ponad 9,7 mln zł dla 15 gmin biorących udział w programie. Wnioskodawcy, którzy pozostawali dotąd na liście rezerwowej, otrzymają wsparcie finansowe na wymianę pieców w swoich domach czy mieszkaniach. W trakcie naboru złożono 2516 wniosków w 15 gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Po ich ocenie na liście prawidłowo złożonych wniosków znalazło się ich 2153. Całkowita wartość projektu w skali 15 gmin wyniesie ponad 38,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska na lata 2014 2020 to kwota ponad 26,5 mln zł.

W samej Świdnicy umowę o powierzenie grantu już podpisało 209 grantobiorców, z czego 120 już wykorzystało grant. Pozostali natomiast są w trakcie inwestycji lub ją właśnie rozliczają. Teraz do tego grona w Świdnicy dołączyć będzie mogło kolejnych 90 mieszkańców, których instalacje będą mogły służyć zapewne w następnym sezonie grzewczym. Wszelkie informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel: 748562991 lub 748562992.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a nie przyznano im dofinansowania z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na realizacje projektu, otrzymają w najbliższych dniach pisma z urzędu o możliwości podpisania umowy. Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z ich treścią i przekazanie nam niezbędnych dodatkowych dokumentów – mówi zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy Renata Kogut.

Jakość powietrza w naszym subregionie jest dzisiaj zróżnicowana, a w rejonie nad Świdnicą – w chwili publikacji tego materiału – jest oceania jako bardzo dobra. Można to obserwować na bieżąco w serwisie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kliknij TUTAJ lub na poniższą grafikę.

Poprzez: um.swidnica.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz