Obwodnica Złotego Stoku, której projekt jest prowadzony w ramach rządowego programu „100 Obwodnic” wyprowadzić ma uciążliwy ruch tranzytowy na trasie od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej w ciągu drogi krajowej nr 46. Zwiększyć ma bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawić dostępność do atrakcji turystycznych Złotego Stoku i okolicznych miejscowości.

Według zapowiedzi dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od 13 do 16 grudnia br. odbywać się będą spotkania dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostaną wstępne kierunki korytarz po jakich przebiegać ma ok. 8-kilometrowa obwodnica Złotego Stoku, o budowie której informowaliśmy w serwisie video naszego portalu.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:  

  1. Gmina Złoty Stok – 13 grudnia 2021 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku,
  2. Gmina Kamieniec Ząbkowicki – 14 grudnia 2021 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim,
  3. Gmina Bardo – 15 grudnia 2021 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie,
  4. Gmina Paczków – 16 grudnia 2021 r. w godz. 15:30 – 17:30 w Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie.

W czasie spotkań mieszkańcy będą mieli możliwość zadawania pytań na temat wariantów przebiegu obwodnicy, a także zgłaszania uwag za pomocą udostępnionych formularzy. W związku z trwającą pandemią COVID-19, spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych.

Od wczoraj na stronie internetowej inwestycji dostępne są materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu trasy. Podpisane formularze można złożyć podczas zaplanowanych spotkań lub przesłać (między 13 a 31 grudnia 2021 r.) na adres: Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-Projekt” Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław lub na adres e-mail: [email protected].

Opracowanie studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46” potrwa do połowy 2024 r. Na ten cel GDDKiA wyda ponad 4,4 mln zł. Zlecenie wykonuje wrocławskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-Projekt”.

Materiał informacyjny GDDKiA

Obwodnica Złotego Stoku jest jedną z siedmiu obwodnic w woj. dolnośląskim realizowanych w ramach rządowego programu budowy „100 Obwodnic na lata 2020 – 2030”, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu. Pozostałe to obwodnice: Głogowa w ciągu DK12 o długości 20 km, Kaczorowa w ciągu DK3 o długości 3,7 km, Legnicy w ciągu DK94 o długości 2,8 km, Oławy w ciągu DK94 o długości 11 km, Milicza w ciągu DK15 o długości 12 km oraz Międzyborza w ciągu DK25 o długości 8 km.​​​

Komentarze

Zostaw swój komentarz