Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju udostępniło miłośnikom historii ziemi kłodzkiej tłumaczenie kolejnej części kronik Josepha Köglera. Po materiałach dotyczących Dusznik-Zdroju, tym razem z języka niemieckiego przełożono zapisy związane z historią Kłodzka.

Kroniki Josepha Köglera są niezwykle ważnymi źródłami dla kolejnych pokoleń historyków ziemi kłodzkiej. Jak zapewnia Krystyna Oniszczuk-Awiżeń – autorka książki „O dawnym hrabstwie kłodzkim i zasłużonym historyku Josephie Köglerze” wydanej w Kłodzku w 2018 roku, kronikarz pozostawił po sobie liczne opracowania, a wśród nich ponad 60 kronik miast, wsi i parafii ziemi kłodzkiej. Część opracowań Köglera ukazało się drukiem za jego życia, jednak większość bezcennych kronik pozostało w rękopisach. Niektóre opublikowano jeszcze w XIX wieku w lokalnych wydawnictwach.

Dzisiaj są szeroko dostępne głównie dzięki współczesnemu wydaniu Kronik Hrabstwa Kłodzkiego Josepha Köglera, publikowanemu staraniem wydawnictwa dra Ditera Pohla. Tom pierwszy został wydany w 1992 r., a kolejne 4 tomy ukazały się w latach 1993-2003. Do tej pory utrudnieniem dla szerszego udostępnienia kronik była bariera językowa – wydane zostały w j. niemieckim. W 2018 r. na zlecenie Muzeum Papiernictwa przetłumaczono materiały dotyczące Dusznik-Zdroju, dzięki czemu upublicznione zostały dzieje kościoła i parafii oraz historia i opis Dusznik.

Materiał spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego też w 2020 r. dzięki środkom przeznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku została przetłumaczona część kronik dotycząca kłodzkiego kościoła i Kłodzka. Przekładu podjęła się Urszula Ososko. Materiał na pewno będzie cieszył się dużym zainteresowaniem miłośników historii Kłodzka.

Niemiecki kronikarz Joseph Kögler żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, uważany jest za pierwszego profesjonalnego badacza dziejów ziemi kłodzkiej. Urodzony w Lewinie Kłodzkim w 1765 r. zajmował się badaniem dziejów licznych miejscowości na ziemi kłodzkiej. Opracowując ich historię przedstawiał losy majątków ziemskich i ich właścicieli, dzieje kościołów oraz poszczególnych duszpasterzy jak też najważniejszych dla miejscowości obiektów. W swoich pracach badawczych opierał się na dokumentach, kronikach, rachunkach, korespondencji. Interesował się epitafiami, architekturą i sztuką.

Komentarze

Zostaw swój komentarz