Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa.

Przetarg dotyczą opracowania dokumentacji dla budowy drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Postępowanie obejmuje opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz Programem funkcjonalno-użytkowym. GDDKiA ogłosiła także przetarg na rozbudowę autostrady A4 od Krzyżowej do Wrocławia.

Ogłoszenie przetargów na prace przygotowawcze do poszerzenia dolnośląskiego odcinka autostrady A4 i do budowy drogi S5 to dobra wiadomość dla regionu. Pokazuje ona, że rząd spełnia swoje obietnice oraz realizuje odważne projekty. Poprawa jakości transportu na Dolnym Śląsku jest pilną potrzebą i dzięki tym przetargom zbliżamy się do realizacji tego celu – tak ocenia postęp inwestycji minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po zakończeniu pierwszych prac studialnych dla autostrady A4 Krzyżowa – Wrocław i nowej drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków, przystępujemy do kolejnych działań. Ogłoszone postępowania przetargowe przybliżą nas do poznania najbardziej optymalnego wariantu budowy lub rozbudowy autostrady A4, która wraz z drogą ekspresową S5 stworzą nową jakość połączenia w korytarzu transportowym wschód-zachód – wyjaśnia p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2019 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. W dokumencie ujęto nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa dolnośląskiego. Nowy odcinek S5 na terenie Dolnego Śląska będzie przedłużeniem istniejącego obecnie odcinka S5 od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8.

Możliwość dojazdu z Wałbrzycha w pół godziny do Wrocławia, a ze Świdnicy w jeszcze krótszym czasie będzie przełomem dla mieszkańców naszego regionu, przez lata pozostającego w cieniu stolicy województwa. Budowa drogi S5 to kluczowy projekt dla Wałbrzycha, Świdnicy i okolicznych miejscowości, które od dawna potrzebują impulsu inwestycyjnego oraz dobrej komunikacji z Wrocławiem – skomentował ogłoszony plan działania wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko.

Równolegle z wdrożeniem sygnalizowanych w naszym portalu działań związanych z budową drogi ekspresowej S8 relacji Wrocław – Łagiewniki – Ząbkowice Śląskie – Kłodzko, rozpoczęty proces inwestycyjny obejmujący S5 oraz A4, oznacza, że na Dolnym Śląsku powstanie spójny układ komunikacyjny łączący drogi ekspresowe S3, S5 i S8 oraz autostradę A4. Dodać należy, że kilka tygodni temu rozpoczęto budowę ostatniego odcinka S3 do granicy z Czechami. Trwa aktualnie drążenie najdłuższego tunelu drogowego w Polsce na terenie gminy Stare Bogaczowice.

Usytuowanie nowej drogi ekspresowej w południowej części województwa dolnośląskiego stworzy nowy korytarz transportowy wschód – zachód, który odciąży istniejący układ komunikacyjny dróg krajowych i wojewódzkich przede wszystkim od transportu ciężarowego. Korzystnie wpłynie też na poprawę warunków życia w regionie oraz zwiększy dostępności terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej. Obecnie strumień pojazdów przebiega przez centra wielu miast i miejscowości.

  • Autostrada A4, droga ekspresowa S5 wraz z budowaną obecnie S3 i projektowaną S8 stworzą spójny układ komunikacyjny dróg szybkiego ruchu.
  • Realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2026 – 2029/2030.

Komentarze

Zostaw swój komentarz