72% uczestników naszej sondy na pytanie „co jest najpilniejszą potrzebą Ząbkowic?” odpowiedziało, że nowe miejsca pracy stanowią problem wymagający szybkich działań.

Ten wynik z całą pewnością powinien zainteresować władze publiczne oraz inwestorów. Ci drudzy mogą być bowiem pracodawcami na naszym terenie, zaś ci pierwsi mogą i powinni podejmować skuteczniejsze, niż dotąd, inicjatywy zachęcające biznes do tworzenia nowych miejsc pracy (zobacz felieton „O czym burmistrz nie pisze”). W tej samej sondzie zaledwie 12% wskazało na potrzebę budowy krytego basenu (o czym zresztą niedawno pisaliśmy). 10% uznało za konieczne modernizowane dróg i tylko 6% zwróciło uwagę na utrzymanie szkół.

Obecnie pytamy o Państwa zdanie w dziedzinie: opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa publicznego, komunikacji zbiorowej oraz dostępu do kultury i sportu w Powiecie Ząbkowickim. Zachęcamy do udziału w naszej kolejnej sondzie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz