Ponad 40 milionów złotych trafi do dolnośląskich firm na inwestycje prorozwojowe.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców. To kolejna pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców oferowana w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego – systemu wsparcia regionalnych firm, które odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19. Dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na inwestycje rozwojowe, czyli np.: zakup sprzętów, aparatur, samochodów dostawczych, maszyn, które są potrzebne do prowadzenia firmy czy oprogramowania komputerowego.

To kolejny duży zastrzyk finansowy dla dolnośląskiej gospodarki, jaki udzielamy w ramach Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego. Dofinansowanie tym razem będzie można przeznaczyć nie na bieżącą działalność, ale na cele rozwojowe firmy. Zachęcam do składania wniosków już od 30 czerwca – mówił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie przebranżowienie wnioskodawcy. Oznacza to rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Przykładem może być m.in. poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto przypomnieć, że projekty można składać przez okres dwóch tygodni i nie termin złożenia dokumentów, a zawartość merytoryczna będzie decydować o przyznaniu dofinansowania. Wniosek można złożyć od ostatniego dnia czerwca, jest dużo czasu na solidne przygotowanie dokumentów – wyjaśnia członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

Pieniądze na dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wnioski będzie można składać od 30 czerwca do 14 lipca 2021 roku. Premiowane będą projekty, których dodatkowym efektem będzie przebranżowienie wnioskodawcy. Oznacza to rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach innego działu wg klasyfikacji kodów PKD niż ten, w ramach którego wnioskodawca obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Przykładem może być m.in. poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa o nowy rodzaj usługi/produktu, pozwalający na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Konkurs ogłoszony został dzisiaj, ale czas na składanie wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 czerwca i potrwa przez dwa tygodnie.
  • Wnioski powinny być składane poprzez aplikację Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępną na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej – kliknij TUTAJ.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej i merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie.
  • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2021 r.

3 Komentarze

  1. […] Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców, co sygnalizowaliśmy już w naszym serwisie. To kolejna pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców oferowana w ramach Dolnośląskiego Pakietu […]

  2. […] Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców, co sygnalizowaliśmy już w naszym serwisie. To kolejna pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców oferowana w ramach Dolnośląskiego Pakietu […]

  3. […] Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców, co sygnalizowaliśmy już w naszym serwisie. To kolejna pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców oferowana w ramach Dolnośląskiego Pakietu […]

Zostaw swój komentarz