Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek spotkał się w ubiegłym tygodniu ze środowiskiem akademickim Wałbrzycha i Świdnicy. Organizatorem i zarazem gospodarzem konferencji był zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Synergia biznesu i nauki jest w naszych czasach oczywista. Nie trzeba więc przekonywać do konieczności współdziałania zarówno przedsiębiorców, jak i przedsiębiorców. Kooperacja obu środowisk przynosi wymierne i długofalowe korzyści dla obu stron. Dzięki współpracy firmy upraszczają swe procesy rekrutacyjne i zyskują wykwalifikowanych pracowników. Uczelnie zyskują dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych oraz podnoszą w ten sposób poziom dydaktyki.

O łączeniu potencjałów szkolnictwa wyższego i biznesem była mowa w trakcie spotkania, którego gościem był minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, który podsumował spotkanie mówiąc: Dużo ciekawych tematów i projektów, które wspólnie będziemy rozwijać.

O tym, że korelacja biznesu i nauki ma także pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki mówili w debacie uczestnicy konferencji: mgr inż. Marek Zieliński – kanclerz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, dr inż. Andrzej Figiel, prof. Uczelni – dyrektor filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu, dr hab. Piotr Jurek, prof. Nadzwyczajny – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz dr Jarosław Szandurski – dziekan wydziału Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy.

Komentarze

Zostaw swój komentarz