Media ogólnopolskie donoszą o rządowych planach reorganizacji niektórych służb działających w powiatach. Pod nóż pójść mają powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz laboratoria w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 

Na Dolnym Śląsku z 17 działających w SANEPiD-ach laboratoriów zlikwidowanych ma być tylko 10. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach dysponuje własnym laboratorium, którego akredytacja wygasa w lipcu 2016 r. Od ewentualnego wyłączenia tej komórki organizacyjnej, droga do likwidacji całej stacji, stanowiącej jedną z najważniejszych służb w naszym Powiecie, droga jest bardzo krótka. Tym bardziej, iż spośród 26 działających powiatowych stacji, docelowo pozostać ma 6.

Jeśli chodzi o PINB-y, to w założeniach, o których donosiła niedawno jedna z centralnych gazet, mowa jest o powołaniu okręgowych służb nadzoru budowlanego, siedzibą których miałyby być dawne miasta wojewódzkie (w naszym przypadku Wałbrzych). To oznaczałoby likwidację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach.

Wszystko tłumaczone jest oszczędnościami w administracji i nie mówi się o dodatkowych kosztach, jakie poniosą mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, którzy będą musieli szukać obu instytucji kilkadziesiąt kilometrów od miejsca swojej działalności. Warto przypomnieć o niedawnej próbie likwidacji Sądu Rejonowego (przed czym uchronił fakt zainwestowania w budowę jego nowoczesnej siedziby).

Komentarze

Zostaw swój komentarz