Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny rozpoczyna pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HBV i HCV u dorosłych mieszkańców Polski.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest:

  • podniesienie świadomości Polaków na temat raka wątrobowokomórkowego oraz czynników ryzyka zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV),
  • zachęcenie jak największej liczby osób do wykonania bezpłatnych, szybkich badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i/lub HCV w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a tym samym zwiększenie liczby wykrywanych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B lub C (WZW B lub WZW C),
  • kierowanie pacjentów z potwierdzonym dodatnim wynikiem badania przesiewowego do dalszej specjalistycznej opieki medycznej (z uwzględnieniem pomocy koordynatora pacjenta),
  • poszerzenie wiedzy personelu POZ i koordynatorów pacjenta na temat: epidemiologii i leczenia zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników prowadzących do marskości oraz raka wątrobowokomórkowego, poprzez udostępnienie bezpłatnych, certyfikowanych szkoleń e-learningowych.

Realizację projektu wzmocni kampania edukacyjno-informacyjna „Listy od W.” Jej koncepcja opiera się na przedstawieniu wątroby jako wyjątkowego narządu, który nie boli, nie może więc bezpośrednio zakomunikować, że dzieje się z nim coś złego. Spersonifikowana wątroba daje o sobie znać za pomocą listów, e-maili, wiadomości pozostawionych na automatycznej sekretarce. Próbuje zwrócić na siebie uwagę, aby przekazać jak przez lata określony styl życia: bogaty w używki, tatuaże/piercing wykonywane w niesterylnych warunkach, czy niewłaściwą dietę, wpływa na jej stan. Poszukuje kontaktu, ponieważ nie może dłużej czekać.

Przekaz kampanii powinien sprawić, że pomyślimy o zagrożeniach (obecnych, jak i zaistniałych w przeszłości), które czasem nieświadomie ignorujemy, a które mają wpływ na stan naszej wątroby. Lekceważenie tych sygnałów skutkuje bowiem poważnymi konsekwencjami. Twarzami kampanii zostali znani i lubiani aktorzy oraz influencerzy. Zaangażowane do projektu osobowości będą informować o konsekwencjach nierozpoznanego i nieleczonego zakażenia HBV i HCV oraz następstwach, będących rezultatem niewłaściwej diety, w tym otyłości czy cukrzycy typu 2. Wszystkie one mają bowiem negatywny wpływ na wątrobę. Ponadto szczegółowo omówione zostaną zachowania pozwalające zredukować ryzyko narażenia na zakażenie. Realizatorzy programu spodziewają się, że dzięki kampanii zwiększy się liczba osób, u których rozpoznano przewlekłe WZW B i/lub WZW C, a w konsekwencji zostanie wdrożone leczenie.

Program realizowany na poziomie makroregionów: północnego i południowo-wschodniego, będzie obejmować placówki POZ w województwach: pomorskim, warmińsko–mazurskim, kujawsko–pomorskim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Pełna lista placówek POZ uczestniczących w programie jest dostępna na stronie www.watrobanieboli.pzh.gov.pl.

Oficjalna strona kampanii: www.watrobanieboli.pzh.gov.pl

Oficjalne kanały kampanii w mediach społecznościowych:

FB https://www.facebook.com/listyodw

Instagram https://www.instagram.com/listyodw/

Twitter https://twitter.com/ListyOdW

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/listyodw

Youtube https://www.youtube.com/c/ListyodW

Komentarze

Zostaw swój komentarz