Odnawialne źródła energii, a konkretnie ich pozyskiwanie i eksploatacja są kanwą dialogu pomiędzy samorządem Lądka-Zdroju i Politechniką Wrocławską.

Podpisany list intencyjny potwierdza i zacieśnia współpracę gminy z uczelnią. Naukowcy z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii od kilku już lat prowadzą badania wód w Lądku-Zdroju. Byli też bezpośrednio zaangażowani w badania i prace związane z lądeckim odwiertem służącym rozpoznaniu budowy geologicznej gminy, które rozpoczęły się we wrześniu 2018 r. i trwały do lutego 2019 r. Gmina pozyskała na nie 19 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu. Wykonano wówczas najgłębszy odwiert w Sudetach i po raz pierwszy możliwe było pobranie próbek i skał występujących w tej części kraju na głębokości około 2,5 km.

Badania geologiczne w odwiercie prowadzili prof. Wojciech Ciężkowski (pochodzący zresztą z Lądka-Zdroju) i dr Barbara Kiełczawa – z Politechniki Wrocławskiej oraz dr Marek Rasała z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i dr Mirosław Wąsik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Potwierdzili oni, że w miejscu odwiertu na głębokości 1700 m występują duże pokłady, z których można uzyskać 60 m sześc. wody na godzinę, z temperaturą na wypływie 43 st. C, a na dnie 58,9 st. C.

Wspomniany wyżej dokument podpisali rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs i burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk. Ze strony uczelni we wspólne działania z gminą uzdrowiskową zaangażowani będą naukowcy z wydziałów Mechaniczno-Energetycznego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Wspólnie z władzami Lądka-Zdroju będą realizować badania i szukać funduszy na wspólne granty badawcze. Współpraca będzie się wiązać z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in. z planami budowy farmy fotowoltaicznej w Lądku-Zdroju oraz zagospodarowaniem odwiertu geotermalnego. Dodatkowo w Lądku-Zdroju, niedaleko odwiertu geotermalnego, ma powstać Centrum Naukowo-Dydaktyczne Odnawialnych Źródeł Energii, jako miejsce, do którego studenci przyjeżdżaliby, aby przyglądać się funkcjonowaniu różnego rodzaju instalacji OZE, prowadzić naukowe projekty czy organizować seminaria.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu na dalsze badania i wykorzystanie wody termalnej przez gminę nie wyraziło jednak zgody Uzdrowisko Lądek-Długopole-Zdrój, które posiada koncesję na wydobycie wód w Lądku-Zdroju. Okazało się bowiem, że lądeckie wody lecznicze czerpią z tego samego, jednego złoża. Podczas prac nad odwiertem zauważono, że im więcej wody pompowano w nim, tym mniej było jej w pozostałych ujęciach – eksploatowanych przez uzdrowisko. Gmina podjęła więc decyzję o tym, że będzie eksploatować z otworu ciepło – w czym mają pomóc jej właśnie specjaliści z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

  • Gmina Lądek-Zdrój zamierza zrealizować znacznie więcej inwestycji w OZE, wykorzystując krajowe i unijne dotacje.
  • Trwają przygotowania do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW, która zaspokoić ma zapotrzebowanie na energię we wszystkich budynkach użyteczności publicznej oraz oświetlenie gminy.
  • W planach jest budowa kolejnych, by docelowo wyeliminować instalacje węglowe w mieszkaniach i zastąpić je ogrzewaniem elektrycznym.
  • Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk myśli także m.in. o uruchomieniu farm wiatrowych i jest przekonany, że gmina może mieć w przyszłości status samodzielnej energetycznie.
Poprzez: pwr.edu.pl

Foto: W. Ciężkowski

Komentarze

Zostaw swój komentarz