Całodobowy hostel dla ofiar przemocy, ośrodek interwencji kryzysowej, punkty interwencji kryzysowej w terenie oraz gabinet pomocy psychologicznej dziecku i rodzinie – to obraz wszechstronnej i profesjonalnej aktywności Stowarzyszenia Pomocy Kobietom w Kryzysie „Związek Maryjny”.

Działa od 2004 r. i siedzibę ma w Bardzie. Efekty działania sięgają po cały powiat ząbkowicki, a nawet dalej. W zakresie codziennej pracy na rzecz kobiet, ale też dzieci i młodzieży doświadczających zjawisk patologicznych ze strony najbliższych im osób jest nie tylko doradztwo, poradnictwo i wsparcie poprzez konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne. Prowadzone są również warsztaty psychoedukacyjne ukierunkowane na rozwój własny, rozwój umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych i radzenia sobie ze stresem. Potrzebujący pomocy mogą liczyć na nawiązanie współpracy z właściwymi instytucjami w środowisku w celu udzielenia skutecznej i wielopłaszczyznowej pomocy zakładającej trwałą zmianę (sądy, opieka społeczna, szkoły, szpitale, policja, prokuratura itp.).

W razie nagłej potrzeby możliwe jest przyjęcie do hostelu osoby potrzebującej pomocy w sytuacji przemocy lub zagrożenia życia i zdrowia w sytuacji kryzysowej (np. pożar domu). Hostel dysponuje pokojami mieszkalnymi, łazienką i kuchenką. Do hostelu kierowane mogą być kobiety same lub z dziećmi, gdyż nie jest on koedukacyjny. Skierowanie wydawane jest przez powiatowe centra pomocy rodzinie w powiatach, z którymi Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma podpisaną umowę o współpracy, na wniosek osoby zainteresowanej lub właściwego OPS-u. Możliwe są również interwencyjne przyjęcia w godzinach nocnych zgłaszane przez policję, po uzgodnieniu z właściwym PCPR-em.

Calem nadrzędnym jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osoby/rodziny. Przeprowadzana jest diagnoza problemu przez zespół specjalistów interwencji kryzysowej na wszystkich płaszczyznach (prawnej, psychologicznej i socjalnej) i ustalana jest strategii działania. Spisywany jest kontrakt z osobą potrzebującą pomocy, w którym poinformowana zostanie o planowanej strategii działania i zadeklaruje gotowość współpracy z pracownikami ośrodka. W zakresie pracy jest ponadto terapia indywidualna i grupowa. Terapia psychologiczna i wsparcie udzielane bezpośrednio w ośrodku (gabinet psychologiczny) i terenowych punktach interwencji. Możliwa jest ponadto pomoc prawna oraz interwencja w środowisku własnym osoby.

Jesteśmy po to, aby pomagać. Wierzę, że pomoc „zanim będzie za późno” może uratować życie, nadzieję, radość…, a gdy ratuje się jednego człowieka, ratuje się cały świat! – powtarza założycielka i prezes Stowarzyszenia Pomocy Kobietom w Kryzysie „Związek Maryjny” siostra Dorota Frendenberg.

Należy dodać, że w gabinecie pomocy psychologicznej dla dzieci i rodzin, prowadzonym przez Stowarzyszenie dostępne są: terapia integracji sensorycznej, diagnoza SI, reDiagnoza, konsultacje dla rodziców, indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe, z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej, ruchu rozwijającego, bajkoterapii i biblioterapii. Prowadzone są także grupowe zajęcia w oparciu o metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dzieci w wieku 3-10 lat (udział w zajęciach bierze dziecko i opiekun dorosły). Udzielane są wsparcie psychologiczne dla rodziców i systemowa terapia rodzin.

Kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy Kobietom w Kryzysie „Związek Maryjny”:

Jeśli chcesz i możesz wesprzeć finansowo działalność Stowarzyszeniem Pomocy Kobietom w Kryzysie „Związek Maryjny” możesz to uczynić przekazując 1% rozliczając PIT – kliknij TUTAJ lub na poniższą grafikę.

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz