Prawie 2,8 mln zł – to wartość projektu edukacyjnego, do którego realizacji przystąpił powiat dzierżoniowski, a dokładniej cztery szkoły ponadpodstawowe z Dzierżoniowa i Bielawy. Inicjatywa będzie prowadzona do końca czerwca 2023 r.

Z unijnego projektu o nazwie „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” skorzysta łącznie 249 uczniów i nauczycieli z Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3 w Dzierżoniowie oraz z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki dla 226 uczniów, które zwiększą ich umiejętności zawodowe. Będzie też dla nich poprowadzone profesjonalne doradztwo zawodowe i certyfikowane szkolenia specjalistyczne. Zorganizowane ponadto zostaną także kursy i szkolenia dla 23 nauczycieli. Dodatkowo projekt pozwoli na doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Wartość projektu to kwota prawie 2.8 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ponad 2,3 mln zł. Powiat Dzierżoniowski będzie realizował projekt w okresie od stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Cała inicjatywa jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest także dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Praktyczną stronę zaplanowanych w projekcie aktywności realizować będą: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie oraz Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie. Lider projektu jest Powiat Dzierżoniowski, zaś partnerem Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Plan działania obejmuje:
  • organizację staży i praktyk dla 226 uczniów w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy,
  • organizację doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
  • organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji,
  • doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Projekt ma przynieść efekty w postaci zwiększenia jakości nauczania w szkołach zawodowych, podniesienia kompetencji nauczycieli i zacieśnienia współpracy z pracodawcami. Celem głównym jest zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z powiatu dzierżoniowskiego poprzez dysponowanie kompetencjami kluczowymi oraz uniwersalnymi umiejętnościami pozwalającymi wejść uczniom na rynek pracy.

Komentarze

Zostaw swój komentarz