Dolny ŚląskKłodzkoVIDEO

Inwestycyjna terapia była już konieczna – Uzdrowisko Lądek-Długopole ze wsparciem samorządu Dolnego Śląska [VIDEO]

0

Uzdrowisko Lądek-Długopole zostanie dokapitalizowane kwotą prawie 9 milionów złotych. Zaplanowane prace mają podnieść jakość i poprawić warunki świadczeń na rzecz kuracjuszy.   

Wśród inwestycji zaplanowanych na rok 2022, co sygnalizowaliśmy w naszym serwisie video, pokaźne środki samorząd naszego województwa zamierza przeznaczyć na dolnośląskie uzdrowiska, których jest właścicielem. Do uzdrowisk trafi łącznie 17,3 mln złotych. Z tej sumy ponad połowa tej trafi do zespołu uzdrowisk Lądek-Długopole. Na temat planów inwestycyjnych w tym pięknie położonym kompleksie leczniczo-wypoczynkowym mowa była podczas briefingu prasowego, jaki miał miejsce w minioną środę. Zobacz nasze video.

Lądek-Zdrój to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Tym bardziej cieszę się, że możemy ogłosić wsparcie finansowe dla spółki uzdrowiskowej, co poskutkuje remontem obiektu „Jubilat”, którego zewnętrzna część od lat pozostawała w fatalnym stanie.

Jako zarząd województwa zdecydowaliśmy o skierowaniu dodatkowych środków na dolnośląskie uzdrowiska, ponieważ ich rozwój jest dla nas priorytetem – zwłaszcza, że zlokalizowane są one w południowej, sudeckiej części województwa, która przez lata pozostawała niedofinansowana – mówił wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko.

Głównym zadaniem, jakie stoi przed spółką uzdrowiskową, jest termomodernizację Szpitala Uzdrowiskowego „Jubilat”. Konieczne też jest unowocześnienie bazy hotelowej i dostosowanie jej do wymagań stawianych tego rodzaju ośrodkom między innymi pod kątem bezpieczeństwa kuracjusz. Inwestycje będą kontynuacją przedsięwzięcia z 2019 r., którego szacunkowy, całkowity koszt wyniesie około 15 mln zł. Spółka zrealizowała do tej pory około 30% zadania, a o dodatkowe dofinansowanie planuje się zwrócić również do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Modernizacja obiektu „Jubilat” pozytywnie wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa klientów i kuracjuszy. Budynek ten jest dla nas obiektem strategicznym, który powstał w latach 70. XX wieku. Dlatego bardzo cieszymy się ze wsparcia finansowego, które wpłynie do nas z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego – podkreśla prezes spółki Lądek-Długopole S.A. Joanna Walaszczyk.

Spółka planuje kolejne zadania, w tym między innymi wykonanie wentylacji mechanicznej w Zdroju „Wojciech” i adaptację pomieszczeń w Sanatorium „Ondraszek”. Planowane działania mają być przeprowadzone w ramach szerokiego projektu „Odbudowa sektora usług sanatoryjno-uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim po kryzysie związanym z COVID-19”.

Uzdrowisko w Lądku-Zdroju na co dzień pomaga leczyć. Teraz to jemu przyda się oczekiwana i na szczęście nieskomplikowana terapia. Jednym z jej efektów mają być nowe balkony, które służyć będą gościom „Jubilata” przez najbliższe dziesięciolecia. Dla kuracjuszy – na zdrowie!

Dariusz Nowakowski

Komentarze

Zostaw swój komentarz