Właściciel ciepłowni dał mi słowo, że w najbliższych dniach wycofa wniosek związany z pomysłem budowy przy ul. Złotej instalacji RDF.

Taką informację podał jeszcze przed minionym weekendem burmistrz Dariusz Kucharski na swoim profilu społecznościowym. Włodarz Dzierżoniowa zaprosił wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie i dyskusję w tej budzącej spore emocje sprawie. W czwartek 12 marca 2020 o godz. 17:00 w sali koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury będzie okazja, aby poznać stanowisko samorządu miasta. Burmistrz chce opowiedzieć o tym, w jaki sposób chce uniemożliwić w przyszłości próby budowy takiej instalacji w przestrzeni miasta i zda relację z działań, jakie prowadził w czasie, w którym toczyła się na ten temat dyskusja.

Jak podał rzecznik dzierżoniowskiego ratusza Rafał Pilśniak, 4 marca br. wnioskodawca wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zlokalizowanie przy ul. Złotej instalacji do termicznego przetwarzania paliwa RDF.

Przypomnijmy w tym miejscu, że Zakład Energetyki Cieplnej najpierw złożył do miasta formalny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zlokalizowanie przy ul. Złotej instalacji do termicznego przetwarzania paliwa RDF. Złożenie takiego wniosku uruchomiło formalną procedurę administracyjną. Wycofanie wniosku powoduje, że czynności te ulegają zamknięciu bez rozstrzygnięcia.

W opinii wielu mieszkańców Dzierżoniowa o wycofaniu pomysłu budowy instalacji RDF przy ul. Złotej przesądził stanowczy sprzeciw społeczny. Znane są bowiem sprzeczne opinie ekspertów dotyczące w ogóle zjawiska spalarni lokowanych w obszarze zabudowanym, gdzie i tak poziom emisji rozmaitych spalin w powietrzu jest stosunkowo wysoki, a czasem też przekracza dopuszczalne normy. Wątpliwości najczęściej dotyczą jakości filtrów, przez które przechodzą spaliny z instalacji.

  • RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel) jest określeniem stosowanym w odniesieniu do frakcji kalorycznej odpadów o dużej wartości opałowej (zwykle około 18 MJ na kilogram masy), które nie nadają się do recyklingu. Odbiorcami takiego materiału mogą być np. cementownie i elektrownie (dla których RDF może stanowić substytut węgla kamiennego).
  • Od 2016 r. obowiązuje w Polsce zakaz składowania frakcji odpadów o kaloryczności powyżej 6 MJ, co spowodowało, że zagospodarowanie tej frakcji jest coraz bardziej problematyczne.
  • Na szczycie drabiny postępowania z odpadami jest recykling. Nie będzie możliwy bez pierwotnej segregacji u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Minister wskazał, że jeśli osiągniemy wysoki stopień recyklingu, to kaloryczność odpadów będzie spadać.

Komentarze

Zostaw swój komentarz