Projektowana liczba łóżek – 701, przewidywana liczba zabiegów operacyjnych – u rocznie ok. 10 tys., szacowana roczna liczba świadczeń ambulatoryjnych – ok. 200 tys., zakładana roczna liczba hospitalizacji – ok. 32 tys., planowana liczba personelu 1800 osób. Tak w liczbach prezentuje się nowy szpital onkologiczny, jaki ma powstać we Wrocławiu.

Dzisiaj we dolnośląskim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa miało miejsce wydarzenie przybliżające realizację tej absolutnie priorytetowej inwestycji. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie zaopiniował wniosek o nieodpłatnym przekazaniu Samorządowi Województwa Dolnośląskiego 22 hektarów działek w obrębie Żernik o łącznej wartości ponad 18 mln zł, które będą przeznaczone pod budowę nowoczesnego szpitala onkologicznego.

Jak poinformował wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin Krzyżanowski To niezwykle istotny moment w naszych działaniach dotyczących inwestycji. Przekazanie gruntów to kolejny krok do realizacji strategicznej dla województwa dolnośląskiego inwestycji. Decyzja Ministra o przekazaniu gruntów otwiera przed nami kolejny etap, jakim jest możliwość ubiegania się o wsparcie z budżetu Państwa. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z Ministerstwem Zdrowia.

Przejęcie gruntów otwiera dalszą procedurę wpisania projektu do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, który zakłada współfinansowanie inwestycji przez samorząd województwa i budżet państwa. Dolnośląskie Centrum Onkologiczne ma zabezpieczyć mieszkańców regionu przed zachorowaniami i podejmować terapie osób chorych w najnowocześniejszych technologiach medycznych oraz w warunkach umożliwiających skuteczne i wielokierunkowe działania w zakresie hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego. Mówił o tym m.in. wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko.

Zespół obiektów pomieści maksymalnie 700 łóżek, a koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na około 600 mln zł. Powstanie blok operacyjny na 10 – 12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów. Kompleks powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo przeniesione zostaną do nowego obiektu wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

W dzisiejszej ceremonii podpisania dokumentów uczestniczyła m.in. poseł na Sejm RP Mirosława Stachowiak-Różecka. Według parlamentarzystki Prawa i Sprawiedliwości, przekazanie nieruchomości jest milowy krok dla województwa dolnośląskiego w realizacji tej strategicznej inwestycji.

Relacja z briefingu, jaki odbył się dzisiaj udostępniona jest przez biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Komentarze

Zostaw swój komentarz