Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich wnioski będą przyjmowane początku października br.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).
W przypadku osób bezrobotnych warunkiem otrzymania dofinansowania studiów podyplomowych będzie złożenie wystawionej przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia po ukończeniu studiów podyplomowych na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bliższe informacje udzielane są w pokój nr 14 oraz telefonicznie: 748166714

Załączniki

Wniosek o dofinansowanie.doc (doc, 51 KB)

Komentarze

Zostaw swój komentarz