Rewitalizacja zabytkowego mostu kamiennego oraz seria wydarzeń związanych z tradycją piernikarską – to dwa projekty bardzkiego samorządu, które w ostatnim czasie uzyskały finansowe wsparcie zewnętrzne.

Do końca 2022 r. zostanie przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego mostu na rzece Nysa Kłodzka. Odtworzony ma być postument pod figurę „Chrystusa ukrzyżowanego”, która kiedyś była posadowiona w centralnej części mostu. Niedawno przywrócono na tym moście postument św. Jana Nepomucena, co obszernie relacjonowaliśmy w naszym portalu. Odnowienie całego zabytkowego kamiennego mostu spinającego dwie części miasteczka, z pewnością podniesie turystyczną atrakcyjność bardzkiej starówki. W założeniu projektu przyczynić się też ma do rozwijania więzi kulturowych partnerskich miejsc, jakim jest Bardo w Polsce i barokowy Kuks w Czechach. Oprócz działań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu wykonane zostaną drobne materiały promocyjne (ulotka i widokówka), na dwóch bilbordach będzie promowany most i projekt, publikowane będą artykuły w prasie.

Projekt „Rewitalizacja transgranicznego mostu w Bardzie” otrzymał dofinansowanie otrzymał w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Wartość projektu to kwota 41 825 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 30 000 euro, natomiast z budżetu państwa to kwota 1 764,70 euro. Gmina Bardo, przy pomocy środków zewnętrznych i własnych, w kolejnych etapach rewitalizacji mostu zamierza przywrócić historyczny pomnik „Chrystusa ukrzyżowanego” a także zainstalować iluminację świetlną.

W ramach drugiego dofinansowanego projektu pod nazwą „Przez tradycję bliżej nam” pomiędzy listopadem 2020 r. a październikiem 2021 r. zostanie zorganizowany Jarmark Piernikowy w Bardzie, podczas którego odbędzie się parada piernikowa oraz przedstawienie teatralne nawiązujące spektaklem do tradycji piernikowej. Na temat tej tradycji i jej niedawnego przywrócenia informowaliśmy w serwisie video naszego portalu. Zaplanowane zostaną warsztaty snycerskie i piernikarskie. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa poświęcona tradycji piernikowej, podczas której zaproszeni goście wygłoszą prelekcje.  W trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs na zrobienie najładniejszego piernika, wykonane ulotki i foldery promocyjne, oraz gadżety (kubki, torby bawełniane, koszulki promocyjne). Gmina zakupi ponadto domki wystawienniczo-promocyjne, które będą wykorzystywane poza Jarmarkiem Piernikowym również przy okazji innych wydarzeń organizowanych w Bardzie.

Wartość projektu wynosi 21 650 euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 18 402,50 euro, czyli 85% kosztów kwalifikowalnych. Budżet państwa doda 1 082,50 euro, wkład własny Gminy Bardo wyniesie 10 % całości wydatków. W tym projekcie, złożonym do naboru Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – partnerem Gminy Bardo po drugiej stronie południowej granicy jest miasto Czeska Skalica.

Informacja poprzez: bardo.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz