15 milionów złotych na projekt „Czyste Powietrze” i 250 milionów złotych na program „Klimatyczne Uzdrowiska”. Takie zapowiedzi przekazał wiceminister klimatu Ireneusz Zyska podczas spotkania z udziałem samorządowców Kotliny Kłodzkiej w Dusznikach-Zdroju.

Do gmin województwa dolnośląskiego na termomodernizację budynków wielorodzinnych skierowanych będzie w ramach projektu „Czyste Powietrze” 15 mln zł. Dotacje będą przeznaczone na wymianę źródeł ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej. Z pomocy będą mogli skorzystać również mieszkańcy budynków z częściowo wymienionymi źródłami ciepła. Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły aplikować o dotacje, gdy w nieefektywne źródła ciepła obejmują powyżej 50% powierzchni użytkowej budynku.

„Klimatyczne Uzdrowiska” to program skierowany jest do wszystkich 45 gmin uzdrowiskowych w Polsce. Efektem wdrożenia tego działania ma być znacząca poprawa jakości powietrza. Służyć temu celowi mają inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii. Program będzie realizowany do roku 2025, a jego budżet założony jest obecnie na poziomie 250 mln zł.

Perspektywę obu działań zaprezentowali w Dusznikach-Zdroju wiceminister klimatu Ireneusz Zyska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W konferencji uczestniczyli także senator Aleksander Szwed oraz włodarze gmin Kotliny Kłodzkiej. Wcześniej te programy zapowiadali w trakcie niedawnej wizyty w Szczawnie-Zdroju minister klimatu Michał Kurtyka oraz wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko, co relacjonowaliśmy w naszym portalu.

Programy są dedykowane gminom uzdrowiskowym, których w subregionie wałbrzyskim jest aż 8, oraz budynkom wspólnotowym w województwie dolnośląskim.

Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem wójtów i burmistrzów obecnych na spotkaniu, szczególnie w takich obszarach, jak działalność turystyczna i uzdrowiskowa – podsumował spotkanie wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Foto: duszniki.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz