Na 44. posiedzeniu sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęto szereg ważnych uchwał.

Dzięki pozytywnym decyzjom radnych dokonano m. in. zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok, wprowadzając nowe zadania inwestycyjne istotne dla rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie.

Mowa tu o następujących zadaniach:

 • wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację Hali Słonecznej,
 • wykonanie dokumentacji projektowej na remont odkrytego basenu,
 • modernizacja trzech placów zabaw: placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zwróconej – wymiana nawierzchni, placu zabaw przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu – wymiana nawierzchni, placu zabaw w Parku im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich – nowe urządzenia,
 • zakup i montaż nowych parkometrów obsługujących Strefę Płatnego Parkowania,
 • modernizacja ogrodów działkowych.

Pozytywnie zaopiniowane zostało także dokapitalizowanie spółki Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji celem pokrycia strat powstałych podczas trwającej pandemii i związanych z tym ograniczeń w funkcjonowaniu spółki. Wyrażono zgodę na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich – dzięki temu w Ząbkowicach Śląskich powstanie inkubator przedsiębiorczości.  Będzie to realne wsparcie i pomoc dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 29.04.2021 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie przygotowań do sezonu turystycznego. Promocja Gminy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich. (projekt nr 1)
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. (projekt nr 2)
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny zurbanizowane. (projekt nr 3)
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec – tereny rolne i leśne oraz farmy wiatrowe. (projekt nr 4)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich. (projekt nr 5)
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Komentarze

Zostaw swój komentarz