Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabory wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór będzie prowadzony od 7 do 30 czerwca 2021 r. i dotyczy:

  • przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej(zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 573) – w wysokości 40.000 zł (dla 1 osoby);
  • dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zgodnie z  26 e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 573) – w wysokości 60.000 zł (na 1 stanowisko pracy).

Prawidłowo wypełnione, podpisane i kompletne wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskach w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do skrzynki na dokumenty, znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Ząbkowicach Śląskich lub przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7 / 57-200 Ząbkowice Śląskie. Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 748166717 (pokój nr 17).

Druki do pobrania:

Podstawą działania Powiatowego Urzęd Pracy w Ząbkowicach Śląskich jest Uchwała nr XXV/170/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23.04.2021 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Na podstawie tej uchwały PUP otrzymał środki finansowe w wysokości 100 000 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Komentarze

Zostaw swój komentarz