Mariola Dudziak odwołana ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Jednogłośną decyzję zarządu województwa dolnośląskiego zakomunikowano kilkanaście minut temu.

W oświadczeniu przekazanym mediom stwierdzono, że przyczyną decyzji było niewywiązywanie się przez Panią Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych ze strony Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego Szpital Wojewódzki oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W dalszej części komunikatu ujawniono, iż na skutek braku działań ze strony dotychczasowej dyrektor Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego utracił możliwość udziału w programie pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego. Przystąpienie szpitala wojewódzkiego do programu pilotażu miało stanowić istotny element rozwoju ochrony zdrowia psychicznego w województwie oraz zapewnienia dolnośląskim pacjentom wielostronnego i skoordynowanego wsparcia lecznictwa psychiatrycznego i opieki społecznej. Obecnie nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie dąży się do usprawnienia systemu opieki psychiatrycznej, aby stała się dostępna blisko domu i jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjenta.

Jednym z rozwiązań przyjętych w Polsce było stworzenie Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który stanowi realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Polega on na zwiększeniu opieki środowiskowej ograniczając konieczność hospitalizowania pacjentów. Centra Zdrowia Psychicznego udzielają kompleksowej i skoordynowanej pomocy osobom chorym psychicznie w warunkach stacjonarnych, dziennych, ambulatoryjnych oraz leczenia środowiskowego (domowego).

W oświadczeniu nawiązano do spotkania w połowie lipca br., podczas którego dyrektor wałbrzyskiej lecznicy miała wprowadzić w błąd dyrekcję Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, informując o rzekomym zrealizowaniu polecenia służbowego polegającego na złożeniu wcześniej wspomnianej deklaracji. O tym, że to polecenia nie zostało wykonane UMWD poinformowano dziesięć dni później, tj. 26 lipca br., czyli w momencie, gdy termin składania deklaracji już minął.

Zarząd województwa uznał, że zaistniała sytuacja skutkuje ograniczeniem działalności Szpitala Wojewódzkiego w ramach dostępu pacjentów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii. (…) Mając na uwadze poważny charakter niedopełnienia obowiązków przez Panią Mariolę Dudziak Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu jej ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Do czasu, gdy w konkursie zostanie wybrany nowy dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu funkcję tę pełnić będzie Adriana Tomusiak (dotąd dyrektor w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze). Przebywający na zagranicznym wyjeździe rowerowym prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej, który jest lekarzem zawodowo związanym z tym szpitalem, do chwili publikacji tego materiału, nie skomentował decyzji zarządu województwa dolnośląskiego.

Foto: malydolnoslazak.pl

4 Komentarze

  1. JAK faktyczny dyrektor szpitala wyjechał na rowerku na dłużej to kto miał to zrobić??
    Pomijając to że Wszyscy to PO a zarząd to PIS.. czyszczenie trwa.

  2. […] Tak oświadczyła w opublikowanym w niedzielę oświadczeniu Mariola Dudziak – odwołana w ubiegłym tygodniu ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. O jednogłośnej decyzji samorządu wojewódzkiego informowaliśmy w naszym portalu. […]

  3. […] wykonuje od czasu odwołania wcześniejszej dyrektor, do czego doszło w połowie ubiegłego roku, co relacjonowaliśmy w naszym portalu. Zadania te pełnić będzie nadal do czasu objęcia funkcji przez dyrektora wybranego w […]

  4. […] wykonuje od czasu odwołania wcześniejszej dyrektor, do czego doszło w połowie ubiegłego roku, co relacjonowaliśmy w naszym portalu. Zadania te pełnić będzie nadal do czasu objęcia funkcji przez dyrektora wybranego w […]

Zostaw swój komentarz