Wczoraj w godzinach popołudniowych zmarł ks. infułat Julian Źrałko – wieloletni duszpasterz w Wałbrzychu. Powszechnie szanowany kapłan zmarł w 86. roku życia i 60. roku kapłaństwa.

Śp. ks. Julian Jan Źrałko urodził się w 1934 w Wicyniu k. Złoczowa, na wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej (archidiecezja lwowska). Przeżył okupację sowiecką, wywózki na Sybir, której cudem uniknęła jego rodzina, najazd hitlerowski, spalenie domu i dobytku oraz napady nacjonalistów ukraińskich. W 1949 r. rozpoczął trzyletnią Szkołę Zawodową Kolejową we Wrocławiu. Po jej zakończeniu natomiast pracował w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w towarzystwie więźniów skazanych za działalność w Armii Krajowej.

Po ukończeniu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, w 1960 r. przyjął święcenia kapłańskie w archikatedrze wrocławskiej z rąk sufragana wrocławskiego ks. biskupa Andrzeja Wronki. W latach 1960 – 1964 był wikariuszem w parafii św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu. Potem w latach 1964 – 1966 służył w parafii św. Bonifacego we Wrocławiu, a od 1966 jako wikariusz substytut w parafii św. Jerzego w Wałbrzychu-Białym Kamieniu. Od 1968 r. został w tej parafii administratorem, a później proboszczem do 2010 r. Był też dziekanem dekanatu Wałbrzych-Północ w latach 1980 – 2009, członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, diecezjalnym duszpasterzem pracy. W grudniu 1985 otrzymał godność prałata honorowego Jego Świątobliwości, w czerwcu 2000 godność prałata domowego Ojca Świętego, a w maju 2009 roku godność Protonotariusza Apostolskiego.

W 2010 roku ks. Julian Źrałko został odznaczony tytułem „Zasłużony dla miasta Wałbrzycha”. W tym samym roku przeszedł na emeryturę. Pierwsze jej lata spędził w parafii pw. Św. Jerzego w Wałbrzychu, później natomiast ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do Domu Księży Emerytów. Od kilku tygodni znajdował się w domu rodzinnym, gdzie miał odpowiednią opiekę. Zmarł 11 maja 2020 r. po godz. 15:00 w 86 roku życia i 60 roku kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 15 maja o godz. 11:00 pod przewodnictwem ks. biskupa Ignacego Deca w kościele parafialnym pw. św. Jerzego i MB Różańcowej w Wałbrzychu, natomiast dzień wcześniej, tj. w czwartek 14 maja o godz. 18: 00 odbędzie się uroczysta eksporta ciała zmarłego kapłana pod przewodnictwem ks. biskupa Marka Mendyka.

Po Mszy św. głos zabiorą: przedstawiciel władz Wałbrzycha, proboszcz parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Różańcowej. Następnie trumna z ciałem zostanie przeniesiona na miejsce pochówku. Ze względu na wymogi związane ze stanem epidemii do udziału w koncelebrze zaproszona jest wspólnota dekanalna.

Poprzez: niedziela.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz