„Wyobraź sobie i scharakteryzuj absolwenta Collegium Nobilium, tj. młodego człowieka, który ukończył szkołę kierowaną wg metod i koncepcji ks. Stanisława Konarskiego. Co miał, jakie posiadał umiejętności, jakimi zasadami nauczono go kierować się w życiu, aby być uczciwym człowiekiem i dobrym obywatelem. Czy podobnych wartości uczy ciebie twoja szkoła?”

Temat poważny i rozległy, a wyzwanie w nim zawarte podjęły dwie uczennice uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu – na co dzień w II klasie humanistycznej. Nikol Juszczyk i Dominika Stachowicz, dzięki swojej pracowitości zajęły ex aequo III miejsce w kategorii prac literackich na VII Ogólnopolskim Konkursie: „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”. Polonistką obu dziewcząt jest mgr Małgorzata Kucharska.

Jak poinformował szkolny serwis internetowy jedna z laureatek tak napisała o swoim liceum: Czy moja szkoła uczy mnie podobnych wartości? Pierwszą istotną informacją jest to, że szkoła ta oferuje kształcenie profilowe i każdy uczeń może edukować się według własnych potrzeb i zainteresowań. W tej placówce jest możliwość brania udziału w konkursach, olimpiadach i zajęciach pozwalających rozwijać swoje pasje. Dzięki kompetencji naszych nauczycieli jesteśmy, poza wiedzą programową, edukowani w zakresie higieny, profilaktyki zdrowotnej. Uczymy się szacunku do przyrody i innych ludzi. Moja szkoła oferuje uczniom różnorodne wycieczki edukacyjne (tematyka wyjazdu jest związana z profilem wybranym przez danego wychowanka). Podróże te integrują ze sobą młodzież, uczą nowych rzeczy, a w dodatku, są ciekawym doświadczeniem.

Organizatorami konkursu byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. W jury zasiadali: prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako przewodniczący jury oraz mgr Grażyna Kłos – nauczyciel-bibliotekarz, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, dr Patryk Iwańczyk – nauczyciel-bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej tejże biblioteki. Prace zostały wysłane na konkursu w czasie, gdy trwa pandemia, a w szkołach zdalne nauczanie. Tym bardziej docenić warto fakt, iż młode strzegomianki chcą rozwijać swe uzdolnienia i wirus w tym nie przeszkodził.

Nikol i Dominika – poproszone o przesłanie zdjęć do informacji, jaka ukazała się w serwisie internetowym strzegomskiego ogólniaka – wirtualnie przybiły „piątkę”, aby wyrazić radość z sukcesu na zdjęciu.

Poprzez: lo.strzegom.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz