W projektach rekomendowanych do dofinansowania znalazły się m.in. warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej, wyjazdy edukacyjne do ogrodu botanicznego i zoologicznego, wyjazdy do pasiek, Hydropolis, ExploraParku – Parku Nauki i Techniki w Wałbrzychu, teatrów, Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu, Kotliny Kłodzkiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wszystko po to, by łagodzić negatywne skutki pandemicznej przerwy w nauce stacjonarnej.

Tak wygląda paleta propozycji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, warsztatów i kółek zainteresowań, które dolnośląskie szkoły podstawowe mogły sfinansować dzięki konkursowi zorganizowanemu przez samorząd województwa. Suma dofinansowania projektu ze środków unijnych sięga 35,5 mln zł.

Wsparcie finansowe, które otrzymają dolnośląskie szkoły podstawowe pozwolą na organizowanie rozwijających pasje i umiejętności aktywności pozalekcyjnych. Z powodu pandemii dzieci i młodzież musiały odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości.

Powrót najmłodszych do nauki stacjonarnej powinien wiązać się z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia psychologicznego oraz przyjaznych warunków kształcenia. Wspierane przez nas działania mają pomóc dzieciom na nowo zaaklimatyzować się w szkole oraz zintegrować się z rówieśnikami –wyjaśniał wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

W ramach zajęć rozwijających znajomość języków obcych zaplanowano spotkania i warsztaty z wolontariuszami, którzy komunikują się tylko w języku angielskim. Osobną grupę tworzą warsztaty dotyczące zagadnień związanych z ekologią i problemem dewastacji środowiska.  Uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad segregacji odpadów, oszczędzania zasobów, recyklingu czy ruchu zero-waste.  Wśród zajęć zaplanowanych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi znalazła się m.in. hipoterapia i dogoterapia. W jednym z projektów na zajęcia w formie warsztatów kynologicznych zostanie zaproszony behawiorysta współpracujący ze schroniskiem dla psów. Uczniowie doświadczą w praktyce jak wygląda nauczenie psa podstawowych komend oraz praca psów pracujących w Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej. Część zajęć odbędzie się w schronisku dla zwierząt. W jednym z projektów, w którym uczestniczą wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami, zaplanowano m.in. alpakoterapię oraz felinoterapię (terapię z udziałem kotów). Wśród pozostałych aktywności, które będą dostępne dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych znajdą się także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia, a także laboratoria, wycieczki edukacyjne i pomoc psychologiczna.

W konkursie, którego celem było wsparcie uczniów dolnośląskich szkół podstawowych w niwelowaniu negatywnych skutków wywołanych pandemią Covid-19, w tym w szczególności zmniejszeniu deficytów, które powstały w wyniku czasowego zamknięcia szkół oraz nauki zdalnej, złożono 157 wniosków o dofinansowanie projektów, w tym przez gminy, miasta i powiaty – 125, a przez inne podmioty (NGO, firmy, OHP itp.) – 32. Spośród 107 wniosków dofinansowanych jest 89 projektów zgłoszonych przez samorządy i 18 przez inne podmioty.

  • Minimalna wartość projektu w konkursie wynosiła 50 000 zł, a maksymalny okres realizacji to 12 miesięcy. Wnioskodawcy pokryli 15% wkładu własnego.
  • Całkowita wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wynosi 42 mln zł, z czego wartość środków europejskich to 35,5 mln zł.
  • Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
  • Wykaz beneficjentów dostępny jest w serwisie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
  • Konkurs był skierowany wyłącznie do organów prowadzących szkoły podstawowe z terenu województwa dolnośląskiego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla uczniów szkół – zwłaszcza tych najmłodszych. Dlatego też chcemy wesprzeć dzieci i nauczycieli dolnośląskich szkół podstawowych, zmniejszając negatywne skutki wywołane pandemią. Niezwykle cieszy mnie duże zainteresowanie naszym konkursem. Na dofinansowanie projektów pierwotnie przeznaczyliśmy ponad 24,5 mln złotych, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, która otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną zadecydowaliśmy o zwiększeniu dofinansowania o ponad 10 mln zł – podsumowuje marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Komentarze

Zostaw swój komentarz