Staromiejska część Dzierżoniowa ma przejść metamorfozę. Dzięki własnym zasobom budżetowym, ale też dofinansowaniu z puli środków przeznaczonych dla gmin górskich w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gruntowna odnowa obejmie okolicę tzw. „wału szwedzkiego”.

Remont muru oporowego przy ul Mierniczej, budowa amfiteatru w miejscu, w którym odbywa się tradycyjna dzierżoniowska impreza kulturalna pod hasłem Poezja na Murach oraz remonty schodów na wale szwedzkim i przy murach obronnych – to najtwardsze elementy projektu. Poza tym pojawi się w tej okolicy nowy i przyjazny dla mieszkańców rozkład terenów zielonych. Obok odświeżeniu istniejącej zieleni będą nowe nasadzenia nasadzenia. Przebudowane i oświetlone mają być ciągi pieszo-rowerowe. Wszystko uzupełnią: iluminacja murów i wieży ciśnień, mała architektura, czyli ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i gabloty, pergole i trejaże. Utwardzony zostanie pas międzymurza, gdzie możliwe będą rozmaite ekspozycje plenerowe. Całość zostanie objęta monitoringiem wizyjnym.

Rewitalizacja obszaru od ul. Krasickiego do ul. Pocztowej czeka teraz na wybór wykonawcy, bo dzierżoniowski magistrat planuje właśnie ogłoszenie przetargu. W kolejnych etapach rewitalizacji staromiejskiego centrum prace będą prowadzone m.in. w Rynku oraz parku im. Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa.

Będzie tego sporo, a efekt, który zobaczymy po przeprowadzeniu prac pokaże jak mocno i na lepsze zmieni się staromiejskie centrum – zapewnia burmistrz Dzierżoniowa Marek Kucharski.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu miasto Dzierżoniów na zaplanowane prace w zakresie poprawy infrastruktury związanej z obsługą ruchu turystycznego otrzymał dotację w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z tej linii, jako gmina górska, miasto uzyskało 8 mln zł na swoje projekty. Na podobnie wysokim poziomie wsparcie w subregionie sudeckim otrzymały jeszcze tylko Wałbrzych i Świdnica. Były to rekordowo wysokie dofinansowania w stosunku do pozostałych gmin objętych tym programem.

1 Komentarze

  1. […] Ze względów technologicznych trzeba rozebrać mur i nawierzchnię ulicy. Jesteśmy na etapie projektowania. Planujemy remont od ul. Batalionów Chłopskich do ronda przy synagodze, a ulica Prochowa ponownie będzie dwukierunkowa – zapowiada burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski i przypomina, że wkrótce rozpocznie się rewitalizacja tzw. „wału szwedzkiego”, o czym informowaliśmy w naszym portalu. […]

Zostaw swój komentarz