Za kwotę niemal 3,5 mln zł pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w Dusznikach-Zdroju metamorfozę przeszła Aleja im. Fryderyka Chopina.

Aleja wraz ze źródłami wody mineralnej przeszła gruntowną modernizację. Wymieniona została nawierzchnia, są nowe nasadzenia oraz wpisujące się w uzdrowiskowy klimat elementy małej architektury, czyli ławki i lampy. Pojawiły się ponadto rzeźby Agatay Hohenlohe-Schillingsfürst i Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, na których cześć nazwano źródła wypływające tuż przy alei. Modernizacja Alei Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju została sfinansowana ze środków z Unii Europejskiej w ramach projektu Aqua Mineralis Glacensis oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jestem ogromnie szczęśliwy, że wreszcie nadszedł ten dzień, w którym mogę powiedzieć, że inwestycja jest zakończona! Od teraz pięknie wyremontowany trakt może cieszyć oko i duszę wszystkich mieszkańców i przyjeżdżających turystów – mówił burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski.

W projekcie transgranicznym Aqua Mineralis Glacensis uczestniczą z swoimi projektami samorządy czeskich gmin Hronov i Nachod. Partnerem po polskiej stronie jest też Kudowa-Zdrój, gdzie jednak nie obyło się bez problemów z realizacją projektu w tym mieście, o czym informowaliśmy w naszym portalu.

Budżet całego programu dla czterech samorządów wyniósł prawie 10 mln zł. Głównym celem projektu było utworzenie czesko-polskiego szlaku uzdrowiskowego, wykorzystującego potencjał wyjątkowych wód mineralnych. Nowy produkt turystyczny zwiększa atrakcyjności regionu i wykorzystanie obiektów dziedzictwa kultury. Poprawa dostępności unikatowych miejsc wykreować ma całoroczną ofertę turystyczną spinającą Duszniki-Zdrój, Kudowę Zdrój, Náchod i Hronov. Ruch turystyczny, który po pandemicznej przerwie wraca z dnia na dzień wpłynie zapewne na polepszenie sytuacji gospodarczo-społecznej na pogranicza.

Projekt zrealizowany w Dusznikach-Zdroju wzmacnia turystyczną atrakcyjność uzdrowiska, ale też ukazuje w nowej postaci walory kulturotwórcze tego miasta. Widać to między innymi na wykonanym „z lotu ptaka” zdjęciu otoczenie źródła wody mineralnej im. Agaty Hohenlohe przy alei Fryderyka Chopina (jeszcze w trakcie prac modernizacyjnych).

Foto: duszniki.pl

1 Komentarze

  1. […] Alei Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju, zrewitalizowanej dzięki staraniom samorządu gminnego informowaliśmy w naszym portalu. Wykonane prace sprawiły, że ulubione przez mieszkańców, kuracjuszy i turystów miejsce […]

Zostaw swój komentarz