Pod koniec bieżącego roku w Bielawie ma być uruchomiony tzw. „sklep socjalny”. Osoby ze skierowaniami wystawionymi przez ośrodek pomocy społecznej będą się tu mogły zaopatrywać w pełnowartościowe produkty, których ceny będą jednak ustalane poniżej wartości rynkowej.

Pomysł powołania takiej placówki handlowej zgłosiła Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ARTE” z Bielawy. Teraz bielawski samorząd gminny ma za zadanie wyznaczyć lokalu spełniający kryteria wymagane dla obiektów handlowych i zaproponować na tyle preferencyjne warunki najmu, aby minimalizować koszty funkcjonowania sklepu. Obecnie brana jest pod uwagę lokalizacja sklepu przy ul. Piastowskiej 2-2A, którego powierzchnia wynosząca ponad 230 mkw. umożliwi eksponowanie i sprzedaż artykułów z branż: spożywczej, higieny osobistej i chemii domowej. Możliwe, że uda się także wyznaczyć fragment dla odzieży.

Jak napisano w oficjalnym komunikacje bielawskiego magistratu sklep socjalny ma być wyjściem naprzeciw osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i życiowych, pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy.

Założenie jest takie, aby zakupów w sklepie socjalnego mogli dokonywać mieszkańcy Bielawy będący pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także również osoby, które nie są objęte działaniami OPS, pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza 250% tzw. kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające warunki do otrzymania pomocy zgodnie z zapisami tej ustawy. Sklep miałby być również dostępny bez względu na kryteria dochodowe dla: seniorów, rodzin zastępczych oraz innych osoby, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każdorazowo Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wystawiać skierowanie. Osobę uprawnioną do zakupów obowiązać będzie limit ilości wizyt w sklepie w tygodniu oraz limit kwoty, którą można wydać jednorazowo.

Od grudnia 2020 r. sklep socjalny działa w Katowicach. Prowadzi go jedna z lokalnych organizacji pozarządowych, a wsparcia udziela samorząd miejski. Od początku marca br. taka placówka powstała także w Radomiu, gdzie w obrębie sklepu, gdzie można się zaopatrywać w rozmaite towary, zlokalizowano lodówkę społeczną. Jeszcze przed Wielkanocą sklep społeczny ma być czynny w Warszawie. Prekursorami tego typu handlu były jednak Ząbkowice Śląskie, gdzie na początku lat 90. z inicjatywy zespołu Caritas przy parafii pw. św. Jadwigi, przez kilka miesięcy działał sklep dostępny dla klientów miejscowego ośrodka pomocy społecznej.

Foto: um.bielawa.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz