Wspólne działania na rzecz Dolnego Śląska, a w szczególności rozwój infrastruktury i budowa sieci transportowej oraz dialog ponad politycznymi podziałami były głównym celem spotkania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Organizatorem debaty był minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozmowy dotyczyły m.in. postępu prac przy budowie autostrady A4 oraz dróg ekspresowych S5 i S8. Podejmując działania na rzecz rozwoju Dolnego Śląska, w tym realizując kolejne inwestycje drogowe zawsze staramy się wypracować najlepsze rozwiązania dla naszego regionu. Budowa dróg ekspresowych łączących południe Dolnego Śląska z siecią dróg szybkiego ruchu to dla naszego regionu kluczowe zadanie. To element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Mateusza Morawieckiego – mówił minister Michał Dworczyk, który dziękował uczestnikom spotkania za dotychczasowe zaangażowanie w analizowanie i wdrażanie kolejnych projektów infrastrukturalnych na Dolnym Śląsku.

W dyskusji głos zabrali także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury Rafał Weber podkreślając, że południowa część Dolnego Śląska zasługuje na nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę drogową. Dyrektor dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidia Markowska szczegółowo omówiła stan prac prowadzonych przy budowie autostrady A4 i dróg ekspresowych S5 i S8.  Większość spotkania została poświęcona dyskusji, podczas której obecni samorządowcy mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania swoich postulatów. Wśród dyskutantów był także marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

W spotkaniu uczestniczyli dolnośląscy parlamentarzyści: Mirosława Stachowiak-Różecka, Marcin Gwóźdź, Paweł Hreniak, Przemysław Czarnecki i Wojciech Murdzek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

Bardzo nas cieszy, że polski rząd podjął decyzję o włączeniu południa Dolnego Śląska do sieci dróg szybkiego ruchu. Przez lata nasze potrzeby w obszarze Sudetów nie były dostrzegane i byliśmy na uboczu wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Dynamiczne przyspieszenie prac nad budową drogi S8 Wrocław-Kłodzko, S5 Wrocław-Świdnica-Wałbrzych-Bolków czy modernizacja autostrady A4 to sprawy kluczowe dla naszego regionu. Warto pamiętać, że równolegle trwa budowa drogi S3 Bolków-Lubawka, gdzie drążony jest najdłuższy pozamiejski tunel drogowy w Polsce – podsumował spotkanie wicemarszałek Dolnego Śląska Grzegorz Macko.

Komentarze

Zostaw swój komentarz