Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Express Miejski (21.02.2020) relacjonuje akcję, do jakiej doszło w Kalinowicach Górnych.

Pokonały kilkaset kilometrów, by pod pretekstem złych warunków utrzymania, odebrać konie i kozy właścicielom gospodarstwa w Kalinowicach Górnych (gm. Ziębice). Tłumaczyły, że reprezentują stowarzyszenie „Serce dla Magii” i posiadają informację, że zwierzęta są trzymane w bardzo złych warunkach. Poinformowały również właścicieli, że z Wielkopolski jadą już specjalistyczne samochody do transportu zwierząt. Do zdarzenia doszło 6 lutego w godzinach popołudniowo-wieczornych w gospodarstwie utrzymującym konie i kozy w Kalinowicach Górnych. Około godz. 16 na terenie posesji pojawiły się przedstawicielki stowarzyszenia „Serce dla Magii” z województwa zachodniopomorskiego, chcąc zabrać właścicielom 13 koni i kilka kóz. Gdy właściciele nie chcieli zgodzić się na wydanie czworonogów, na miejsce wezwano policję. Obecna była też pracownica Urzędu Miejskiego w Ziębicach. To bowiem gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów transportu zwierząt w momencie, gdy są one odbierane właścicielom. Teren, na którym miało miejsce zdarzenie oświetlała straż pożarna. Dopiero po kilku godzinach polemik, około godz. 20. zdecydowano, by na miejsce wezwać pracowników Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Ząbkowicach Śląskich (PIW). Członkinie stowarzyszenia nie ukrywały zbulwersowania wizytą przedstawicieli PIW. Na pytanie, dlaczego wcześniej nie poinformowały Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich o rzekomo niewłaściwych warunkach utrzymywania zwierząt odpowiadały, że nie mogły w żaden sposób ustalić numeru telefonu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ani do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, co nie jest możliwe, biorąc pod uwagę, że dane kontaktowe można uzyskać na wielu ogólnodostępnych stronach internetowych, w tym na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, gdzie znajdują się pełne dane wszystkich inspektoratów weterynarii całego kraju. Można domniemać, że pominięcie kontaktu z PIW w Ząbkowicach Śląskich było z ich strony celowe, ponieważ opinia lekarza weterynarii mogła udaremnić ich plany zabrania zwierząt, co też się stało. Z informacji uzyskanej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich wynika, że zwierzęta były w dobrej kondycji fizycznej, a warunki ich utrzymywania nie zagrażały ich zdrowiu ani życiu. Dodatkowo podczas prowadzenia kontroli kobiety były napastliwe i utrudniały przeprowadzenie kontroli pracownikom inspekcji weterynaryjnej. – Mając na uwadze powyższe oraz to, że w mediach można coraz częściej spotkać się z informacjami o takich przywłaszczeniach zwierząt przez stowarzyszenia i fundacje pod pretekstem niewłaściwego ich utrzymywania, należy uzmysłowić właścicielom zwierząt, że gdyby spotkała ich taka sytuacja, powinni przede wszystkim sprawdzić wiarygodność osób chcących wejść na teren posesji – mówi Karolina Pichniarczyk, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich. – W przypadku pojawienia się niespodziewanych gości należy zawiadomić również policję i niezwłocznie skontaktować się z właściwym terytorialnie Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który dostępny jest pod alarmowymi numerami telefonów nie tylko w godzinach pracy urzędu, a który pojawi się na miejscu i stwierdzi, czy rzeczywiście zasadne jest odebranie zwierząt – dodaje. Jak zauważa zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, to przede wszystkim brak znajomości przepisów przez właścicieli zwierząt doprowadza do sytuacji, gdy zwierzęta są im bezpodstawnie odbierane, a ich dalszy los często pozostaje nieznany. – Trzeba uświadamiać posiadaczom zwierząt gospodarskich i towarzyszących, że zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta mogą być odebrane, gdy zaistnieją: przypadki niecierpiące zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu. Mowa tu o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez: utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji – wyjaśnia przedstawicielka Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich.

TV Sudecka (17.02.2020) udostępnia reportaż o ważnej inwestycji drogowej realizowanej w Bardzie.

Ruszyły prace budowlane związane z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w Bardzie. To trudna inwestycja, dlatego została podzielona na pięć etapów. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej pod koniec marca ruszy pierwszy etap, który będzie obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Chabrową do zjazdu DW „Brido”. Kolejny etap obejmuje odcinek od DW „Brido” do przystani Rafting w terminie od połowy do końca kwietnia. Trzeci etap ruszy początkiem maja i obejmie odcinek od przystani Rafting do budynku nr 31b. Do końca maja ma zakończyć się czwarty etap, który będzie ciągłością prac do skrzyżowania z ul. Polną. Piąty najtrudniejszy etap od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kolejową zostanie wykonany połówkowo. Zostanie wprowadzony ruch wahadłowy oraz sygnalizacja świetlna. Ten etap zaplanowano w terminie od czerwca do końca sierpnia. To długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja ze względu na złą jakość nawierzchni. Nowa droga z pewnością poprawi komfort komunikacji dla samych mieszkańców jak i turystów.

Gazeta Ząbkowicka (26.02.2020) ujawnia budżetowe ograniczenia w gminie Ząbkowice Śląskie.

Na budowę saunarium w grudniu 2019 r. radni miejscy w budżecie na ten rok zabezpieczyli 200 tys. zł. A na ostatniej sesji zabrali z tego zadania połowę! – Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Budowa Saunarium przy Basenie Krytym w Ząbkowicach Śląskich” o kwotę 100 000 złotych celem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich oraz przebudowy budynku po Gimnazjum Publicznym nr 2 na cele kulturalne i dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych – mówi nam Stanisław Moderski, inspektor ds. promocji i komunikacji społecznej ząbkowickiego urzędu. – Projekt dotyczący budowy saunarium jest w fazie projektowania i na tym etapie powyższe zmiany nie wpływają na realizację tego zadania. Wcześniej mówiono o tym, że basen zostanie udostępniony mieszkańcom w 2019 r., a saunarium w 2020. Jak jednak czytamy na gminnej stronie internetowej, w 2020 r. planuje ona tylko rozpocząć budowę saunarium. W lutym zeszłego roku radni zabezpieczyli 60 tys. zł w budżecie gminy na sporządzenie dokumentacji dla tego zadania przez firmę zewnętrzną. Ząbkowiccy urzędnicy w październiku rozstrzygnęli postępowanie przetargowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla budowy saunarium przy basenie krytym. Wybrali pracownię i studio architektury Port Marcin Kolanus z Wrocławia, która zaproponowała kwotę 58,5 tys. zł za wykonanie zadania. Wykonawca dokumentacji dostał półtora miesiąca na opracowanie dwóch kompletnych koncepcji, a następnie 120 dni na wykonanie projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę od daty zatwierdzenia przez magistrat koncepcji. Pozostałe opracowania projektowe mają powstać w 170 dni od daty zatwierdzenia koncepcji. Według wstępnych założeń w saunarium mają znaleźć się dwie sauny fińskie – jedna sucha 90 – 100 st. C z wilgotnością do 20 proc., druga łagodna 80 – 90 st. C o wilgotności do 35 proc. Mają być tu również łaźnia parowa z temperaturą 45 – 60 st. C i wilgotnością 100 proc., grota solna, grota lodowa z temperaturą minus 15 st. C, sauna infrerd na podczerwień z temperaturą 50-60 st. C i wilgotnością 25 proc., a także słoneczna łąka z 2 lampami i aromaterapią oraz sauna aromatyczna. Planowano też strefy natrysków i odpoczynku. Wejście do strefy SPA przewidziano przez hol główny basenu. Obiekt saunarium ma mieć około 250 m kw. Powierzchni użytkowej. Gmina Ząbkowice Śląskie zastrzega sobie jednak możliwość zmiany oraz korekty pomieszczeń strefy relaksu. Wszystko jest uzależnione od kalkulacji kosztów. Nasi Czytelnicy już przestali pytać o datę otwarcia krytej pływalni w Ząbkowicach. Zainteresowani jednak są cenami biletów. Jak poinformował na portalu społecznościowym Daniel Ciepierski, prezes zarządzającego basenem Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji, cennik będzie udostępniony na kilka dnie przed otwarciem basenu. Z kolei w dniu otwarcia i przez następne 2 dni będą dostępne promocyjne karnety – 6 i 12 miesięczne.

DKL 24 (20.02.2020) omawia sukces, jakim jest oddziaływanie Kopalni Złota na ruch turystyczny.

Czy można być wręcz chorobliwie zakochanym w turystach i turystyce – oczywiście w tym dobrym tego słowa znaczeniu? Przykład Elżbiety Szumskiej, właścicielki Kopalni Złota w Złotym Stoku, jest najlepszym potwierdzeniem. Jej długoletnia pasja ukoronowana została tym, że po raz drugi z rzędu znalazła się w złotej setce najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. Taki ranking od kilku lat prowadzi magazyn „Wasza Turystyka”. W latach młodości miała zupełnie inne plany życiowe – kłaniało się jej prowadzenie liczącego 145 hektarów gospodarstwa rolnego nastawionego m.in. na hodowlę owiec, które w tamtym czasie zapewniały dobrobyt. Kusiła ją również praca weterynarza, na których to specjalistów czekano z otwartymi rękami. Efektem tego czasowego pozostawania na rozdrożu stało się przyjście do złotostockiej Kopalni Złota i wspieranie – w roli przewodnika po niej – kolegi, który wtedy tym obiektem zarządzał. Szybko odpowiedziała na ofertę, bo zawsze ją ciągnęło do ludzi, z którymi mogła podzielić się wiedzą o miasteczku i jego ciekawej przeszłości. – Już po oprowadzeniu pierwszych kilku grup turystów wiedziałam, że to zajęcie jest tym, które oddaje moje powołanie. Oczywiście podkreślałam, że weterynaria jest cudna, rolnictwo wspaniałe, jednak dadzą sobie radę beze mnie. Z dnia na dzień coraz mocniej angażowałam się w naszą Kopalnię Złota, a takim dopingiem było m.in. to, że wiele osób lokalizowało ją w… Złotoryi. Przyznam szczerze, że gdy to słyszałam, to ze złości tupałam nóżkami, trzęsłam rączkami na to, że tak bardzo można się mylić. I przyrzekłam sobie, że cała Polska dowie się, że ta kopalnia znajduje się w Złotym Stoku – mówi Elżbieta Szumska. Młoda przewodniczka mocno zakasała rękawy, jeszcze mocniej ruszyła głową i oto w unikatowym obiekcie, którego z upływem czasu została właścicielką, zaczęło się pojawiać wiele nowatorskich rozwiązań. I to takich, że turyści indywidualni i grupy wycieczkowe zaczęli obierać specjalne kursy na Złoty Stok i jego Kopalnię Złota. Wyjeżdżający stąd goście przekazywali innym, co też ich ciekawego spotkało, potęgując ciekawość. Oto okazało się, że w podziemnych korytarzach pojawiają się znienacka dziwne postacie wywołując dreszczyk, że pewien ich odcinek pokonuje się łodzią, a przewodnicy mówią takie ciekawostki, o których mało kto wie… – Bo zamiast sypać datami i suchymi faktami z przeszłości zaczęłam opowiadać o polskim malarzu Wicie Stwoszu, który miał udziały w tej kopalni, o Napoleonie podtruwanym arszenikiem stąd pochodzącym czy o wyprawie Kolumba wypływającego po nowe odkrycia, dzięki m.in. piętnastu sztabkom złota z tej kopalni. Takie informacje wywoływały błyski w oczach, potwierdzały jej duże znaczenie w czasach, gdy ona funkcjonowała jako zakład wydobywczy – podkreśla p. Elżbieta.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ

Doba (21.02.2020) informuje o radykalnych działaniach służb dotyczących bezpieczeństwa w Górach Sowich.

Już w najbliższy weekend zapoczątkowane zostaną wspólne działania dzierżoniowskiej i kłodzkiej policji, mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach jak i traktach leśnych Gór Sowich. W związku z otrzymywanymi sygnałami dotyczącymi nielegalnych wyścigów na drogach, jak i jazdą motocyklami oraz quadami po traktach, a nawet poza nimi w lasach, policja z Dzierżoniowa i Kłodzka zaplanowała cykliczne działania mające na celu wyeliminowanie tego procederu. Zarówno mieszkańcy miejscowości podgórskich jak i turyści odwiedzający nasze piękne okolice, informowali o sytuacjach, które wzbudzały w nich niepokój. Były to między innymi nocne wyścigi serpentynami wiodącymi przez przełęcze Woliborską, Jugowską czy Walimską. Mówimy tu w większości o miłośnikach motoryzacji samochodowej. Inną bolączką amatorów pieszych wycieczek i przyrody są motocykliści i tak zwani quadowcy. Crossowe motocykle i czterokołowce hałasując przemierzają trakty leśne, a nawet poruszają się poza wyznaczonymi ścieżkami. Policja od najbliższego weekendu podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie tego typu procedery. Funkcjonariusze z Komend Powiatowych Policji w Dzierżoniowie i Kłodzku, we współpracy z innymi służbami, monitorować będą teren Gór Sowich, a wszystkich którzy dopuszczą się zachowań niezgodnych z prawem nie ominą konsekwencje.

Przegląd Powiatowy (17.02.2020) odnotowuje wynik akcji charytatywnej zorganizowanej w Ząbkowicach Śląskich.

W zeszłym tygodniu odbył się „Bieg Walentynkowy” organizowany przez ząbkowicką Młodzieżową Radę Miejską. Dochód z wydarzenia, w kwocie 1389 zł, zostanie w całości przekazany na leczenie Aleksandra z Ziębic, który od 2013 r. cierpi na białaczkę. Zachęcamy do finansowego wsparcia Olka na stronie: https://www.siepomaga.pl/ratunekdlaolka

Kurier PAP (18.02.2020) przedstawia nowy pomysł na zarządzanie terenami staromiejskimi.

Czy w polskich realiach potrzebna jest osoba lub grupa osób zarządzających starówką – na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy raportu „Centra zarządzania miastem. Doświadczenia polskich miast”. Problem upadku centrów miast znany jest zarówno w Europie Zachodniej, jak i Polsce co najmniej od kilku dekad” – piszą dr Robert Gawłowski i dr Krzysztof Makowski. “Przejawia się on w systematycznej utracie atrakcyjności handlowej tego obszaru, zaniku działań inwestycyjnych i w ślad za tym podupadającą przestrzenią publiczną i problemami społecznymi. Nawarstwiające się problemy w centrach miast są szczególnie uciążliwe dla wizerunku miast w związku z tym, że są to miejsca mające swoje szczególne znaczenie historyczne, symboliczne oraz turystyczne” – wskazują. Naukowcy podają, że obecnie centra zarządzania miastem istnieją w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Toruniu, a w najbliższej przyszłości taka struktura zostanie utworzona w Kielcach. W świecie natomiast brytyjski pomysł Town Centre Management jest powszechnie wykorzystywany. Głównym celem tej instytucji jest poszukiwanie przewagi konkurencyjnej przez obsługę i strategiczną współpracę w ramach zadań o charakterze publicznym i prywatnym, poprzez działania inicjowane przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. W Polsce stanowisko menedżera starówki funkcjonuje najdłużej w Toruniu – od 2008 roku. Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta jest pracownikiem samorządowym, kieruje pracą pięciu urzędników. Biuro zajmuje się integracją i aktywizacją mieszkańców starówki, stymuluje wzrost konkurencyjności, rozwiązuje problemy rewitalizacyjne, koordynuje współpracę w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne zadania postawiono przed menedżerami centrów w innych miastach, chociaż nie zawsze są to jednostki organizacyjne funkcjonujące w strukturze urzędu gminy.Raport – jak piszą naukowcy z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – ma służyć popularyzacji takiego narzędzia zarządzania w innych polskich miastach. „Funkcjonowanie CZM w Polsce cały czas należy postrzegać jako pewien eksperyment w zarządzaniu publicznym. Dotychczasowa praktyka ich funkcjonowania pokazuje, że są one zbliżone do modelu brytyjskiego polegającego na aktywizowaniu interesariuszy w centrum miasta przy głównym zaangażowaniu przedsiębiorców. Powołując CZM, należy jednak pamiętać, że realizują one złożone zadania, które wymagają zaangażowania wielu interesariuszy zewnętrznych. Tym samym menadżer powinien posiadać konieczne do tego zasoby, kompetencje i umiejętności zarządzania” – reasumują R.Gawłowski i K.Makowski.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz