Z inicjatywy burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka, który jest także prezesem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, odbyło się merytoryczne spotkanie samorządowców gmin powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego i województwa dolnośląskiego.  

Jak poinformowano, spotkanie dotyczyło perspektyw rozwoju Kotliny Kłodzkiej oraz całego południa regionu. Samorządowcy wymieniali się uwagami i spostrzeżeniami ważnymi z punktu widzenia potrzeb swoich gmin i całego województwa.

W Polanicy-Zdroju o sprawach dotyczących problemów i szans południa regionu rozmawiali marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski i wicemarszałek Grzegorz Macko. Samorządy gmin reprezentowali włodarze z powiatu kłodzkiego. Byli zatem – jako gospodarz – burmistrz Polanicy-Zdroju Mateusz Jellin oraz Renata Surma – Bystrzyca Kłodzka, Piotr Lewandowski – Duszniki-Zdrój, Zbigniew Tur – Kłodzko, Aneta Potoczna – Kudowa-Zdrój, Roman Kaczmarczyk – Lądek-Zdrój, Joanna Klimek-Szymanowicz – Lewin Kłodzki, Tomasz Kiliński – Nowej Rudy, Jan Bednarczyk – Radków, Dariusz Chromiec – Stronie Śląskie, Krzysztof Zimoch – Szczytna. Z powiatu ząbkowickiego przybyli: Krzysztof Żegański – Bardo, Grażyna Orczyk – Złoty Stok i Paweł Gancarz – Stoszowice. Ponadto obecni byli radny wojewódzki Czesław Kręcichwost z Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego, starosta powiatu kłodzkiego Maciej Awiżeń i starosta powiatu ząbkowickiego Roman Fester. Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowali poza marszałkami dyrektor departamentu funduszy europejskich Magdalena Bednarska-Wajerowska, zastępca dyrektora departamentu gospodarki Łukasz Kasprzak oraz dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch.

W perspektywie kilku lat Kotlina Kłodzka i aglomeracja wałbrzyska staną się obszarami, na których dojdzie do wielu zmian. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, np. droga ekspresowa S8, czy też rewitalizacja wielu linii kolejowych. To spowoduje, że powstanie wiele nowych miejsc pracy, a także staniemy się bardzo dobrze skomunikowanym województwem – podsumował przebieg rozmów wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

  • To ważne spotkanie, ponieważ Kotlina Kłodzka ma bardzo ogromny potencjał, który odpowiednio wykorzystany przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców Powiatów Ząbkowickiego i Kłodzkiego – ocenił rozmowy burmistrz Barda Krzysztof Żegański.
  • Podczas spotkania zostały poruszone ważne tematy dla regionu, przede wszystkim dotyczyły środków unijnych, finansowania klastrów, kolei oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – relacjonuje starosta kłodzki Maciej Awiżeń.

1 Komentarze

  1. SZANOWNA REDAKCJO. Kotlina Kłodzka jest tylko fragmentem ZIEMI KŁODZKIEJ. Mamy więc ZIEMIĘ ZĄBKOWICKĄ i ZIEMIE KŁODZKĄ.

Zostaw swój komentarz