Odcinek mającej powstać drogi szybkiego ruchu S8 pomiędzy Ząbkowicami Śląskimi a Bardem wszedł w kolejny etap procedury inwestycyjnej. Postępowanie administracyjne wszczął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Wniosek o wydanie decyzji przez RDOŚ został złożony przez dolnośląski oddział Generalnej Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – jak już informowaliśmy w naszym portalu – po dokonaniu podziału fragmentu projektowanej arterii od Ząbkowic Śląskich do Kłodzka na dwa odrębne zadania (1A: Kłodzko – Bardo bez węzła Bardo i odcinek 1B: Bardo – Ząbkowice Śląskie z węzłem Bardo). Wtedy też postanowiono przesunąć termin złożenia wniosku dla odcinka z Barda do Kłodzka, aby powiązać go z prowadzonymi równolegle pracami projektowymi dotyczącymi budowy obwodnicy Złotego Stoku.

Ta inwestycja, to nowy ciąg o długości ok. 14 km, jaki stanie się ogniwem obecnej drogi krajowej nr 46 przecinającej miasto Złoty Stok. Ma ona być docelowo skomunikowana z projektowaną S8 na odcinku Bardo– Kłodzko. To przedsięwzięcie, o którym informowaliśmy w serwisie video naszego portalu jest jednym z siedmiu dolnośląskich projektów prowadzonych w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic w całej Polsce.

Jesienią ubiegłego roku złożone do RDOŚ trafiły wnioski o decyzje środowiskowe dla pozostałych dwóch odcinków: Łagiewniki – Wrocław (Magnice) oraz Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki. To oznacza, że praktycznie niemal cała nowa arteria komunikacyjna jest już w fazie analizy i podejmowania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają zostać opracowane trzy niezależne koncepcje programowe wraz z programami funkcjonalno-użytkowymi dla odcinków realizacyjnych drogi S8: odcinek realizacyjny 1B: Bardo z węzłem Bardo – Ząbkowice Śląskie, odcinek realizacyjny 2: Ząbkowice Śląskie – Łagiewniki oraz odcinek realizacyjny 3: Łagiewniki – Wrocław (Magnice – Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Ostatnim etapem będzie rozpoczęcie budowy S8 równolegle na trzech wspomnianych odcinkach realizacyjnych, co może nastąpić w 2023 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz