W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie, która często pełni też rolę miejsca zebrań i spotkań, Gmina Ziębice dokonała w minionym 2020 roku kompleksowej modernizacji ogrzewania C.O.

Wysłużony piec został zastąpiony bardziej ekologicznym na pelet. Przy okazji należało zmienić inne rzeczy, jak np. wybudować nowy komin. Wiele prac wykonali strażacy ochotnicy we własnym zakresie – np. przygotowali całe pomieszczenie kotłowni. Warto więc docenci taką współpracę i dbałość o remizę. Koszt wykonanych prac przez gminę to 53 440 zł.

Innym przykładem – i nie ostatnim – jest wsparcie prac wykonywanych przez strażaków ochotników z OSP Wigańcice. Druhowie od kilku lat własnymi siłami próbowali wyremontować remizę. Udało nam się te prace przyśpieszyć. I właśnie podsumowaliśmy I etap remontu, a wszystko to było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Ziębice, jednostką OSP Wigańcice i Kołem Gospodyń Wiejskich Wigantki. Wspólne siły, wspólne środki i wspólne działanie – efekt to prace wykonane za prawie 25 000 zł. Wymieniono m.in. grzejniki, zamontowano nową stolarkę drzwiową, instalację elektryczną i oświetlenie, położono płytki i wymalowano ściany. Dzięki temu również KGW będzie mogło korzystać z wyremontowanych pomieszczeń, a OSP przyśpieszyło realizację swoich planów.

Gmina Ziębice wspiera inicjatywy OSP. Przykładów dużego zaangażowania w dbałość o stan remiz możemy podać wiele. Nie chcąc nikogo pominąć mamy też zdjęcia prac wykonywanych w remizie OSP Niedźwiedź. Tam druhowie zadbali o ocieplenie stropów budynku i nie tylko.

Komentarze

Zostaw swój komentarz