Zaledwie dwa miesiące temu informowaliśmy o rozstrzygnięciu pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Tylko dla samorządów na Dolnym Śląsku trafiło wówczas 1,7 mld zł bezzwrotnych dotacji na projekty gmin, powiatów i województwa. Wczoraj ogłoszono drugą turę inicjatywy realizowanej przez rząd w ramach Polskiego Ładu. Jest także drugi nabór skierowany dla tzw. gmin popegeerowskich.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił już nabór w kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Od 28 grudnia 2021 do 15 lutego 2022 r. samorządy mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji. Pula środków do podziału ma być podobna jak w pierwszej edycji, a więc wyniesie ok. 20 mld zł.

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa równoległe nabory wniosków. W naborze zwykłym – tak jak w pierwszej edycji – wnioski mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, gminy popegeerowskie mogą składać wnioski także w równoległym naborze przeznaczonym tylko dla nich. Wnioski można składać w 36 obszarach inwestycyjnych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95% wartości inwestycji.

Uruchamiamy kolejną edycję Programu Inwestycji Strategicznych, który pomaga samorządom sfinansować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom. Ten program to możliwość realizacji konkretnych inwestycji, które wspierają zrównoważony rozwój, podnoszą jakość życia i wyrównują szanse społeczne we wszystkich regionach kraju – mówi prezes zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

W drugiej edycji programu największą szansę na dofinansowanie mają inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego i gospodarowanie odpadami. Każda jednostka samorządu terytorialnego może złożyć trzy wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych:

  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł 
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 65 mln zł 

Co ważne, złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 5 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch – wyższych limitach.

Gminy, powiaty, związki międzygminne i powiatowo-gminne, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakwalifikował jako samorządy popegeerowskie, mogą równolegle składać wnioski w specjalnie dla nich przygotowanym naborze. Wnioski mogą dotyczyć inwestycji z 36 obszarów gospodarki. Każdy taki samorząd może złożyć dwa wnioski.

Dla gmin obowiązują limity:

  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Dla powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych obowiązują limity:

  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł

W naborze dla gmin popegeerowskich samorządy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%, co oznacza, że będą musiały wnieść tylko 2% wkładu własnego w inwestycję.

Gminy, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne, mają szczególne potrzeby inwestycyjne i trudniej jest im sfinansować nawet mniejsze inwestycje. Dlatego w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiliśmy dla takich samorządów dodatkowy nabór, który pomoże wyrównywać ich szanse rozwojowe – mówi prezes zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

  • Program Inwestycji Strategicznych dla samorządów realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, co sygnalizowaliśmy w naszym portalu.
  • Jednostki samorządu terytorialnego składają wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu naboru BGK przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.
  • W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji. Mechanizm finansowania jest taki sam w naborze dla wszystkich JST i dla gmin popegeerowskich.

Komentarze

Zostaw swój komentarz