Jak informuje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei budowa trzeciego etapu obwodnicy Dzierżoniowa to już fakt. Zabezpieczono już środki budżetowe na odcinek Dzierżoniów – Bielawa do Piławy Górnej. W niedługim czasie należy się spodziewać ogłoszenia przetargu i wyboru wykonawcy inwestycji. Potrzebę budowy arterii opisywaliśmy w serwisie video naszego portalu.

Odcinek obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 pomiędzy podstrefą WSSE Invest-Park do drogi Dzierżoniów – Pieszyce ma być udostępniony kierowcom na przełomie lipca i sierpnia br. Wcześniej wyeliminowana będzie kolizja z linią energetyczną wysokiego napięcia. Będzie się to wiązać z czasowym jej wyłączeniem, co ma nastąpić w kwietniu br.

Jak podaje dzierżoniowski magistrat w ramach podpisanej we wrześniu ubiegłego roku umowy na wykonanie drugiego etapu prowadzone są prace projektowe. Związane są one z optymalizacją projektu i rozwiązaniem kolizji z linią kolejową. Skrzyżowanie obwodnicy z drogą Dzierżoniów – Bielawa będzie miało sygnalizację świetlną sprzężoną z sygnalizacją linii kolejowej. Termin oddania do użytku drugiego etapu (od drogi Dzierżoniów – Pieszyce, do drogi Dzierżoniów – Bielawa) to wrzesień 2023 roku.

Jak już informowaliśmy w naszym portalu, w planach inwestycyjnych Dolnośląska Służba Dróg i Kolei cały projekt jest nazwany Trasą Sudecką. Budowa I etapu kosztowała niemal 30 mln zł, a realizowany etap II to koszt ponad 42 mln zł. Po wyłonieniu wykonawcy etapu III poznamy faktyczny poziom nakładów na całe przedsięwzięcie, którego realizacja radykalnie i na korzyść zmieni układ komunikacyjny Dzierżoniowa.

Jak z powyższego wynika, obok Wałbrzycha, to Dzierżoniów będzie w niedługim już czasie jednym z dwóch miast w subregionie sudeckim, „wyposażonym” w pełną obwodnicę, dzięki której z obrębu zabudowy miejskiej zniknie natężony ruch tranzytowy. Poprawią się jednocześnie warunki życia mieszkańców miasta, jak i komfort przemieszczania się pojazdów na ruchliwej drodze wojewódzkiej.

Poprzez: dsdik.pl / dzierzoniow.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz