W Noworudzkiej Szkole Technicznej powstanie grupa patronacka branżowej szkoły 1 stopnia w zawodach operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych.

Firma ZETKAMA ze Ścinawki Średniej prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy. Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym. Spółka wyposaży uczniów w ubranie robocze, zapewni posiłek w czasie zajęć praktycznych i będzie wypłacać uczniom stypendia (150 zł w klasie pierwszej, 200 zł w klasie drugiej oraz 250 zł w klasie trzeciej).

Dzisiaj została podpisana umowa trójstronna o współpracy dydaktycznej pomiędzy powiatem kłodzkim, spółką ZETKAMA oraz Noworudzką Szkołą Techniczną. Dla Noworudzkiej Szkoły Technicznej umowa podpisana z firmą ma na celu wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły oraz lepsze powiązanie kształcenia zawodowego z potrzebami regionalnego rynku pracy.

ZETKAMA to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie. Dysponuje najnowszą technologią, co gwarantuje właściwy poziom realizowanych zajęć praktycznych.

Komentarze

Zostaw swój komentarz