Wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa złożył wizytę w Niemczy, gdzie spotkał się z burmistrzem Jarosławem Węglowskim.

Celem wizyty było omówienie planów inwestycyjnych Niemczy. Mowa była m.in. o renowacji zabytkowej Baszty Niemczańskiej. Omawiani także projekt upamiętnienia podpułkownika Aleksandra Hrynkiewicza – byłego mieszkańca gminy Niemcza, który był ostatnim adiutantem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podpułkownik Aleksander Hrynkiewicz – ułan 1. Pułku Ułanów Legionów, legendarnego Władysława Beliny-Prażmowskiego, następnie rotmistrz w 1. pułku szwoleżerów. Za męstwo w czasie wojny polsko-bolszewickiej uhonorowany Virtuti Militari. W roku 1935 był ostatnim adiutantem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz autorem dziennika na temat ostatnich miesięcy życia Marszałka. W roku 1939, w czasie wojny z Niemcami, zastępca dowódcy 1. pułku szwoleżerów. W czasie okupacji Komendant V Obwodu AK Mokotów. Po wojnie przez około 10 lat był mieszkańcem Chwalęcina i Wilkowa Wielkiego. 15 czerwca 1981 r. zmarł w Montrealu.

W rozmowie brali też udział dyrektor Niemczańskiego Ośrodka Kultury Jan Grynienko i Renata Kukuła – pracownik Niemczańskiego Ośrodka Kultury.

Komentarze

Zostaw swój komentarz