Biskup diecezji świdnickiej Marek Mendyk, w wydanym wczoraj dekrecie poinformował, że osoby w podeszłym wieku, kobiety w stanie błogosławionym oraz osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, gorączka itp.) czy też czujące wielką obawę przed zarażaniem, są objęte dyspensą od udziału w niedzielnej Mszy św.

Podobnie zwolnienie to obejmuje osoby znajdujące się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej i nie będą mogły wejść do świątyni ze względu na limit liczby wiernych w kościołach. Jednocześnie ordynariusz świdnicki zachęca wiernych, aby brali udział w Mszy św. w dni powszednie, kiedy zwyczajowo jest mniej wiernych i łatwiej jest o zachowanie dystansu oraz utrzymanie limitu liczby wiernych wewnątrz kościoła czy kaplicy.

W dekrecie biskupim jest też mowa o udzielaniu komunii świętej na rękę lub do ust, co powinno odbywać się zgodnie z wolą wiernych. Jest też przypomnienie o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk wewnątrz świątyń.

Jeśli chodzi o obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Zaduszek, biskup świdnicki apeluje do duszpasterzy, aby organizując celebracje na cmentarzach zwracali uwagę na zapewnienie odpowiedniego nagłośniania, aby wierni nie musieli się nadmiernie skupiać wokół ołtarza polowego czy kaplicy cmentarnej. Procesje należy natomiast ograniczyć do przejścia duszpasterzy i ministrantów przez aleje cmentarza. Z kolei wierni są zachęcani do nawiedzania grobów swoich bliskich nie tylko w dwa dni świąt, ale przez całą pierwszą oktawę listopada.

Komentarze

Zostaw swój komentarz