Sejmik województwa dolnośląskiego przyjął wczoraj apel do wszystkich sił politycznych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej o głosowanie za przyjęciem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Dzisiaj politycy i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości zaapelowali o akceptację ustawy podczas briefingu w Dzierżoniowie.

Ustawa, o której nowa na wstępie umożliwi m.in. wykorzystanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Wczorajsza rezolucja Sejmiku Dolnego Śląska przyjęta została większością głosów. Nie poparli tego apelu radni z klubu Koalicji Obywatelskiej, co zaskakuje, gdyż treść dokumentu jest zbieżna z projektem uchwały, jaką posłowie tego ugrupowania formułowali w grudniu 2020 r. w Sejmie RP.

Cieszę się, że większość radnych Sejmiku Dolnego Śląska poparła uchwałę w sprawie przyjęcia Funduszu Odbudowy. Przykre jednak, że radni Koalicji Obywatelskiej nie głosowali za tą wydawałoby się oczywistą uchwałą o przyjęciu pieniędzy, które mają popłynąć także do naszego regionu – skomentował przyjęcie apelu, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.

W apelu Sejmik Województwa Dolnośląskiego z uznaniem przyjął informację o wynegocjowaniu przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej największych w historii członkostwa w Unii Europejskiej środków dla naszego Kraju w wysokości 770 mld złotych. W obliczu pandemii koronawirusa, której negatywne skutki dotknęły wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego, szybkie i sprawne wykorzystanie środków wynegocjowanych z Unią Europejską nabiera szczególnego znaczenia. Implementacja tych środków, również w ramach Krajowego Planu Odbudowy, poprzez precyzyjne skierowanie ich do obszarów wymagających najpilniejszej interwencji, pozwoli na wdrożenie licznych projektów społecznych, w tym w sektorze ochrony zdrowia oraz odbudowanie gospodarki i uodpornienie jej na kolejne wstrząsy, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo miejsc pracy i zapewnienie naszym obywatelom godnych warunków życia. Poprzez realizację priorytetów Unii Europejskiej środki te pozwolą również na wdrożenie cyfryzacji i nowoczesnych proekologicznych technologii oraz dalszy rozwój Dolnego Śląska, Polski i Europy.

W dalszej części dokumentu przyjętego przez Sejmik województwa dolnośląskiego radni wyrazili stanowcze poparcie dla wszystkich działań zmierzających do przyjęcia tzw. Funduszu Odbudowy. Ponadto prosimy wszystkie kluby i siły polityczne w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej o głosowanie za przyjęciem ustawy o ratyfikacji decyzji Rady UE w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, co finalnie pozwoli naszemu regionowi skorzystać z ogromnych środków, które pozwolą na jego dalszy, dynamiczny rozwój. W podsumowaniu dolnośląscy samorządowcy napisali: W tej trudnej sytuacji, gdy zagrożona jest realizacja wielu dobrych i koniecznych przedsięwzięć w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, liczymy na współdziałanie Państwa – Posłanek i Posłów – i opowiedzenie się za tym co dobre dla naszego regionu i kraju. Wyrażamy nadzieję, że w przypadku tego niezwykle istotnego głosowania, osiągnięty zostanie konsensus ponad podziałami politycznymi i zwycięży solidarność i odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.

W trakcie przedpołudniowego briefingu w Dzierżoniowie poparcie dla regulacji otwierających dostęp do „nowego planu Marschalla” dla Polski wyrazili: poseł Marcin Gwóźdź, senator Aleksander Szwed i wicemarszałek Grzegorz Macko, a gospodarzem spotkania był wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę na to, że z puli 770 mld zł pokaźne kwoty będą mogły trafić do powiatów: kłodzkiego – 3,1 mld zł, dzierżoniowskiego – 2,2 mld zł, a do ząbkowickiego 1,3 mld zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz