Starosta ząbkowicki i dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ponownie zachęcają przedsiębiorców do korzystania z instrumentów pomocowych związanych z ograniczaniem skutków epidemii koronawirusa w sektorze działalności gospodarczej.

Od 2 kwietnia 2020 r. w naborze ciągłym systematycznie realizowane są wnioski  o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (uprzednio 1 marca 2020 r.).

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5 000 zł. Na dzień 17 czerwca 2020 r.  rozpatrzonych i zrealizowanych zostało 2 512 wniosków na kwotę 12 557 349,00 złotych.

Łączna kwota środków otrzymanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację ww. formy wsparcia Przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej wynosi 20 milionów złotych.

Przedsiębiorco, jeśli jeszcze nie skorzystałeś z takiego wsparcia – zapraszamy do kontaktu. Więcej informacji o ww. formie wsparcia znajduje się na stronie internetowej urzędu: www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl lub w zakładkach TARCZA ANTYKRYZYSOWA LUB W AKTUALNOŚCIACH

Kontakt: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich – ul. Powstańców Warszawy 7, Ząbkowice Śląskie / tel: 748166714, 748166715, 748166717, 748166718, 748166719 /  e-mail: wrza@praca.gov.pl

Podstawa prawna:

  • 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Komentarze

Zostaw swój komentarz