Żłobki publiczne – przy ul. Gen Grota Roweckiego i przy ul. Wolności otrzymają rządowe wsparcie w ramach programu Maluch+.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło listy rankingowe, z których wynika, że wniosek, dotyczący dofinansowania dwóch żłobków publicznych, został dobrze oceniony i rekomendowany do dofinansowania. Gmina Bielawa otrzyma na prowadzenie:

  • 157 800 zł dla Żłobka Publicznego przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7,
  • 109 350 zł dla Żłobka Publicznego nr 2 przy ul. Wolności 39.

Warto przypomnieć, że działanie to jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2014 – 2020, gdzie jednym z celów operacyjnych jest utrzymanie i rozwój systemu edukacji oraz opieki nad dziećmi w wieku 0 – 18 lat, obejmującego zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne, w celu umożliwienia młodym rodzicom podejmowania zatrudnienia”.

Od ubiegłego roku samorząd Bielawy realizuje inwestycję mającą na celu utworzenie (w budynku przy ul. Wolności 39) Żłobka Publicznego nr 2. Wartość projektu wynosi ponad 3, 6 mln zł, z czego prawie 2,3 mln zł pochodzi z rządowego programu MALUCH+. Uruchomienie żłobka zaplanowane jest na 1 czerwca 2020 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz