W Ziębickim Centrum Kultury realizują projekt „Kultura w sieci”! Instytucja otrzyma niezbędne wyposażenie oraz podniesie kwalifikacje pracowników.

„Kultura w sieci” to nowy program realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Ziębickim Centrum Kultury. Projekt „Sieć na kulturę” ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Ziębickiego Centrum Kultury oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ziębice, w wieku 10-18 lat.

W tygodniowym szkoleniu w formie on-line z ramienia ZCK uczestniczą Dominika Samborska i Wiktor Ochał. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty oraz przeprowadzą szkolenia z nabytych umiejętności dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ziębice. Dzięki uczestnictwu w projekcie instytucja otrzyma bezpłatnie 6 laptopów, które posłużą do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach programu oraz w przyszłości do zajęć stałych.

  • Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Komentarze

Zostaw swój komentarz