Dolny ŚląskVIDEO

Krzysztof Bramorski: „Jesteśmy regionem aktywnym w relacjach międzynarodowych – celem jest wspólny rozwój lokalnych społeczności” [VIDEO]

0

Wśród wszystkich województw w Polsce, Dolny Śląsk wiedzie prym w utrzymywaniu relacji międzynarodowych. O zaletach kontaktów pomiędzy regionami Unii Europejskiej rozmawiamy z Krzysztofem Bramorskim – pełnomocnikiem marszałka województwa dolnośląskiego do spraw relacji międzynarodowych.

W czasie pandemii szczególnie ważne i pomocne okazały się sąsiedzkie relacje z Dolną Saksonią, bo wtedy instytucje służby zdrowia i pomocy społecznej prowadzone przez nasz samorząd wojewódzki otrzymały wielorakie wsparcie, bez którego byłoby trudniej przeciwdziałać zagrożeniu epidemicznemu. Jednakże kontakty w czasie kryzysu koronawirusowego nie są jedynymi, bo już wcześniej i obecnie podejmowane są rozmaite i wielokierunkowe inicjatywy na niwie gospodarki i nauki. Niejako w tle relacji regionalnych ważne są również partnerstwa międzynarodowe dolnośląskich gmin i powiatów.

Władze naszego województwa z marszałkiem Cezarym Przybylskim, ma na względzie różne aspekty współpracy. Jednym z nich jest kreowana kooperacja w dziedzinie tworzenia startupów, klastrów gospodarczych i kształcenia dualnego. Jak mówi nam pełnomocnik marszałka Krzysztof Bramorski, na horyzoncie kontaktów, poza landami niemieckimi są regiony we Włoszech, na Bałkanach i Ukrainie, w Gruzji i Chinach. Zobacz nasze video.

Dolny Śląsk chce budować mosty w relacjach transgranicznych. Ich wielokierunkowość w sensie geograficznym i tematycznym świadczy o tym, że nasz region rozwija swój potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny. To niewątpliwy atut na przyszłość także dla nas – Dolnoślązaków.

Łukasz Ciona

Komentarze

Zostaw swój komentarz