W sołectwach Gminy Ząbkowice Śląskie trwają zebrania wiejskie, na których uchwalany jest fundusz sołecki na przyszły rok.

Do końca września Urząd Miejski czeka na przekazanie uchwał przez sołtysów. Fundusz Sołecki to aktywizacja lokalnej społeczności, która sama decyduje o zmianach w swojej miejscowości. Informacje dotyczące dat konkretnych zebrać powinny być wywieszone na tablicach ogłoszeń przez sołtysów.

Ile pieniędzy dostają poszczególne sołectwa?

Komentarze

Zostaw swój komentarz