Zarządzeniem Nr 162/IV/GN-2021 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2021 roku wykazano do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę nr 13/2 AM-6 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.7058 ha.

Działka sklasyfikowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar A4.52 MB1 – podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa zamieszkania zbiorowego przeznaczona do prowadzenia usług hotelarskich, taka jak: hotele, schroniska, pensjonaty, domy wycieczkowe, motele, zajazdy wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: tel: 748165323, 748165326, a także dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Komentarze

Zostaw swój komentarz