Niespełna 10 milionów złotych trafi w najbliższych trzech latach w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

W obecnym roku szkolnym programem objętych jest 602 uczniów. Główne cele programu stypendialnego to rozwijanie i realizacja aktywności uczniów związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy. Ważne i potrzebne jest także wsparcie nauki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz postaw kreatywności i przedsiębiorczości. Rzecz jasna nie można zapominać o zwiększaniu atrakcyjności i popularyzacji wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego w szczególności przez dolnośląskie szkoły zawodowe. Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych – akcentuje marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Projekt pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez samorząd województwa dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Dolnośląskim Zespołem Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy oraz Politechniką Wrocławską. Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach pn. „Warsztaty dla stypendystów”, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Program skierowany jest do uczniów:
  • branżowych szkół I stopnia i II stopnia,
  • techników,
  • szkół policealnych dla młodzieży.

Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę i wysokie wyniki w nauce, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Jako samorząd województwa dostrzegamy dużą potrzebę wspierania szkolnictwa zawodowego. Chcemy pokazać dolnośląskiej młodzieży, że technika i szkoły branżowe mogą być atrakcyjną ścieżką kariery zawodowej – wyjaśnia wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

W latach 2020 – 2023 wsparcie stypendialne trafi łącznie do 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, uczniów/słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie całego Dolnego Śląska. Stypendyści są rekrutowani z powiatów należących do subregionów: wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego oraz legnicko-głogowskiego.

W tym roku szkolnym przyznano 602 stypendia:

  • 202 w subregionie wrocławskim
  • 170 w subregionie jeleniogórskim
  • 109 w subregionie wałbrzyskim 
  • 121 w subregionie legnicko-głogowskim

W każdym roku szkolnym planuje się objąć wsparciem 600 osób. Stypendysta otrzyma wsparcie w łącznej kwocie 4,5 tys. zł na okres jednego roku szkolnego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, a jego przewidywany budżet wynosi 9,9 mln zł.

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz