Mieszkańcy Gminy Ząbkowice Śląskie mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Na realizację zadania w zakresie wsparcia i pomocy psychologicznej w tym na realizację prowadzenia dyżurów oraz konsultacji dla Mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie przeznaczono kwotę 70 080 zł. Konsultacje z terapeutą w zakresie terapii motywacyjnej, poradnictwa i diagnostyki wspierającej wobec osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii, jak i również dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem, są realizowane przez placówki:

Centrum Terapii Uzależnień SANGO w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 23 (tel: 721322954) w dniach poniedziałek – wtorek w godz. 8:00 – 18:00, środa – czwartek w godz. 8:00 – 20:00 w zakresie:

  • uzależnienia od alkoholu,
  • uzależnienia substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze),
  • uzależnienia od hazardu,
  • dla osób współuzależnionych (członkowie rodziny osoby uzależnionej) itp.

Telefon zaufania: 721322954 w dniach poniedziałek – 10:00 – 12.00, czwartek – 14:00 – 16:00.

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu i narkomanii – budynek Centrum Terapeutycznego ul. 1 Maja 15c w Ząbkowicach Śląskich (tel: 605079189) w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 12:30 do 16:30 w zakresie:

  • wsparcia rodzin osób uzależnionych,
  • pomoc, konsultacje, wsparcie dla osób współuzależnionych,
  • uzależnienia substancji psychoaktywnych,
  • uzależnienia od alkoholu, itp.

Punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem – budynek Centrum Terapeutycznego ul. 1 Maja 15c w Ząbkowicach Śląskich (tel: 508470189) w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9:00 do 12:00 w zakresie indywidualnych konsultacji dla osób doznających przemocy w rodzinie bądź zagrożonych tym zjawiskiem.

Komentarze

Zostaw swój komentarz