Zgodnie z przyjętym planem wykonana została w tym roku pierwsza część modernizacji monitoringu wizyjnego w Ziębicach. Stare, awaryjne kamery o słabej rozdzielczości zostały zastąpione nowoczesnymi, zapewniającymi dużą szczegółowość zapisywanego obrazu.

W tym roku wymieniono osiem kamer w ziębickim Rynku, zainstalowano też nowe kamery przy Bramie Paczkowskiej oraz muszli koncertowej, wymieniono też przekaźniki, które pozwalają na przesył obrazu do rejestratorów. Dodatkowo zakończyła się też wymiana oświetlenia w Rynku, co też z pewnością poprawi bezpieczeństwo i możliwość lepszego odczytu nagrywanego obrazu.

W projekcie budżetu Gminy Ziębice na 2021 roku znalazły się kolejne środki na wymianę kamer na Placu Oziębłowskiego, głównych skrzyżowaniach oraz w Parku Miejskim. Docelowo planuje się utworzenie stałego stanowiska monitorującego obraz z kamer i przekazującego na bieżąco zgłoszenia do służb porządkowych.

Efekt nowych kamer już jest – nie było problemu z ustaleniem sprawcy zniszczenia ławek przy muszli koncertowej, a ławki zostały już odnowione na jego koszt.

Komentarze

Zostaw swój komentarz