Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska został oceniony pozytywnie. Dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł pozwoli na utworzenie nowej placówki w ramach programu Senior+. Wartość zadania sięga kwoty ponad 800 tys. zł.

Miejsce to będzie zlokalizowane w budynku byłego gimnazjum przy ul. Ząbkowickiej 70 w Dzierżoniowie. Wprawdzie na II piętrze, ale trzeba przypomnieć, że dzięki wcześniej pozyskanym środkom dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Przy obiekcie w 2019 r. wykonano 2 podjazdy dla osób niepełnosprawnych z pochwytami oraz zamontowano windę osobową i towarową. Grupę docelową projektu stanowić będą mieszkańcy gminy wiejskiej Dzierżoniów w wieku 60+ potrzebujący wsparcia ze względu na wiek, stan zdrowia, wykluczenie zawodowe, wykluczenie społeczne czy chęć społecznej aktywizacji.

W Domu Dziennym Senior+ osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ będą mogły skorzystać z szerokiej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej (obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej) oraz edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Ponadto placówka zapewni seniorom opiekę przez osiem godzin dziennie w dni robocze oraz posiłki.

Zakres prac objętych projektem zakłada adaptację pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Dziennego Domu Senior + oraz montaż i zakup niezbędnego wyposażenia. Otwarcie zaplanowano na grudzień bieżącego roku. Wartość inwestycji wynosi 811 724,91 zł, z czego dofinansowanie to 300 000 zł. Budynek po byłym gimnazjum będzie służył również innym grupom mieszkańców. Od 1 czerwca 2020 r. działalność rozpocznie tam gminny żłobek. Z kolei w 2021 r. planowane jest otwarcie przedszkola.

Komentarze

Zostaw swój komentarz